Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 2.7 trang 33 Toán 6 Kết nối tri thức: Cô giáo...

Bài 2.7 trang 33 Toán 6 Kết nối tri thức: Cô giáo muốn chia đều 40 học sinh để thực hiện các dự án học tập...

Giải bài 2.7 trang 33 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 8: Quan hệ chia hết và tính chất

Câu hỏi: Cô giáo muốn chia đều 40 học sinh để thực hiện các dự án học tập. Hoàn thành bảng sau vào vở (bỏ trống trong trường hợp không chia được)

Số nhóm Số người ở một nhóm
4 ?
? 8
6 ?
8 ?
? 4

Giải: 

Số nhóm Số người ở một nhóm
4 10
5 8
6
8 5
10 4