Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 2.8 trang 33 Toán 6 Kết nối tri thức: Đội thể...

Bài 2.8 trang 33 Toán 6 Kết nối tri thức: Đội thể thao của trường có 45 vận động viên...

Giải bài 2.8 trang 33 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 8: Quan hệ chia hết và tính chất

Câu hỏi: Đội thể thao của trường có 45 vận động viên. Huấn luyện viên muốn chia thành các nhóm để luyện tập sao cho mỗi nhóm có ít nhất 2 người và không quá 10 người. Biết rằng các nhóm có số người như nhau, em hãy giúp huấn luyện viên chia nhé.

Giải: Gọi số người mỗi nhóm được chia là x.

Ta có mỗi nhóm có ít nhất 2 người và không quá 10 người nên x  Ư(45) và 2 < x  10

Quảng cáo

Do đó x  {3; 5; 9}

Ta có bảng sau:

Số người 1 nhóm (x) Số nhóm
3 15
5 9
9 5

Vậy huấn luyện viên có thể chia thành 15 nhóm, 9 nhóm hoặc 5 nhóm