Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 4.2 trang 81 Toán 6 Kết nối tri thức: Vẽ hình...

Bài 4.2 trang 81 Toán 6 Kết nối tri thức: Vẽ hình tam giác đều có cạnh bằng 2cm...

Giải bài 4.2 trang 81 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 18: Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều

Câu hỏi: Vẽ hình tam giác đều có cạnh bằng 2cm

Giải: