Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 4.3 trang 81 Toán 6 Kết nối tri thức: Vẽ hình...

Bài 4.3 trang 81 Toán 6 Kết nối tri thức: Vẽ hình vuông có cạnh bằng 5 cm....

Giải bài 4.3 trang 81 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 18: Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều

Câu hỏi: Vẽ hình vuông có cạnh bằng 5 cm.

Giải: