Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 4.27 trang 96 Toán 6 Kết nối tri thức: Một mảnh...

Bài 4.27 trang 96 Toán 6 Kết nối tri thức: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 25 m...

Giải bài 4.27 trang 96 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài Luyện tập chung

Câu hỏi: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 25 m. Chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Người ta làm hai lối đi rộng 1 m như hình vẽ. Phần đất còn lại dùng để trồng cây. Tính diện tích đất dùng để trồng cây.

Giải: 

Chiều rộng của mảnh vườn là:    25.3/5 = 15 (m)

Nhìn vào hình vẽ ta thấy diện tích đất trồng cây là 4 mảnh đất hình chữ nhật nhỏ có kích thước như nhau.

Quảng cáo

Chiều dài của các mảnh đất đó là:     (25 – 1) : 2 = 12 (m)

Chiều rộng của các mảnh đất đó là:     (15 – 1) : 2 = 7 (m)

Vậy diện tích đất để trồng cây là:     4.7.12 = 336 (m2)