Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 4.28 trang 97 Toán 6 Kết nối tri thức: Hãy đếm...

Bài 4.28 trang 97 Toán 6 Kết nối tri thức: Hãy đếm xem trong hình bên có bao nhiêu hình vuông, bao nhiêu hình chữ nhật...

Giải bài 4.28 trang 97 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài tập cuối chương 4

Câu hỏi:  Hãy đếm xem trong hình bên có bao nhiêu hình vuông, bao nhiêu hình chữ nhật

Giải: 

Quảng cáo

Số hình vuông: 5 hình

Số hình chữ nhật: 4 hình