Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 4.34 trang 97 Toán 6 Kết nối tri thức: Một mảnh...

Bài 4.34 trang 97 Toán 6 Kết nối tri thức: Một mảnh vườn có hình dạng như hình dưới đây. Tính diện tích mảnh vườn...

Giải bài 4.34 trang 97 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài tập cuối chương 4

Câu hỏi: Một mảnh vườn có hình dạng như hình dưới đây. Tính diện tích mảnh vườn

Giải:

Ta thấy tổng diện tích của hình 1, hình 2, hình 3 bằng tổng diện tích của hình chữ nhật ABCD

Chiều dài DC của hình chữ nhật ABCD là: 7 + 6 = 13 (m)

Quảng cáo

Chiều rộng của hình chữ nhật ABCD là: 2 + 5 = 7 (m)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là: 13.7 = 91 (m2)

Hình 1 là hình chữ nhật có chiều dài 6 m và chiều rộng 3 m nên diện tích hình 1 là: 6.3 = 18 (m2)

Hình 3 là hình vuông có cạnh bằng 2 m nên diện tích hình 3 là:  2.2 = 4 (m2)

Vậy diện tích mảnh vườn bằng cần tìm bằng diện tích hình 2 và bằng:

91 – 18 – 4 = 69 (m2)