Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 4.36 trang 97 Toán 6 Kết nối tri thức: Bản thiết...

Bài 4.36 trang 97 Toán 6 Kết nối tri thức: Bản thiết kế một hiên nhà được biểu thị ở hình sau...

Giải bài 4.36 trang 97 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài tập cuối chương 4

Câu hỏi: Một hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Hãy cắt và ghép lại thành một hình vuông có diện tích tương đương

Giải: 

Quảng cáo

Diện tích  của hiên là:    1/2.45.(54 + 72) = 2835 (dm2)

Vậy chi phí của cả hiên là:    2835 : 9 x 103 000 = 32 445 000 (đồng)