Trang chủ Lớp 7 Ngữ văn lớp 7 Luyện tập: Điệp ngữ trang 153 Văn 7, Tre xung phong vào...

Luyện tập: Điệp ngữ trang 153 Văn 7, Tre xung phong vào xe tăng đại bác. Tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín. Tre hi...

Điệp ngữ – Luyện tập: Điệp ngữ trang 153 SGK Ngữ văn 7. Tre xung phong vào xe tăng đại bác. Tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín. Tre hi sinh bảo vệ con người. Tre! anh hùng lao động. Tre! anh hùng chiến đấu.

1. Trong đoạn trích:

a) Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn tám mươi năm nay, Một dân tộc đã gan góc dứng về phe Đồng minh chống Phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập!

(Hồ Chí Minh)

Có các điệp ngữ: – một dân tộc đã gan góc

– năm nay

– dân tộc đó phải dược

Tác giả dùng các điệp ngữ trên nhằm nhấn mạnh ý dân tộc ta phải được tự do, độc lập, xứng đáng được tự do độc lập.

b) đi cấy: nhấn mạnh công việc làm.

trông: nhấn mạnh sự vất vả cực lòng của nhà nông.

Quảng cáo

2. Trong đoạn văn trên có hai điệp ngữ.

– Xa nhau: điệp ngữ cách quãng.

– Một giấc mơ:  điệp ngữ nối tiếp.

3.

a. Trong đoạn văn ấy, việc lặp đi lặp lại một số từ ngữ không cần

thiết làm cho câu văn rườm rà, không mang một giá trị nào cả.

b. Có thể chữa lại như sau:

Phía sau nhà em có một mảnh vườn. Em trồng rất nhiều hoa: nào cúc, thược dược, đồng tiền, hồng và cả lay ơn. Ngày phụ nữ quốc tế, em hái hoa sau vườn nhà tặng mẹ em và chị em.

4. Đoạn văn tham khảo:

Tre xung phong vào xe tăng đại bác. Tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín. Tre hi sinh bảo vệ con người. Tre! anh hùng lao động. Tre! anh hùng chiến đấu.

(Thép mới)

Quảng cáo