Vở thực hành Ngữ văn 7 (Kết nối tri thức)

Trang chủ Lớp 7 Vở thực hành Ngữ văn 7 (Kết nối tri thức)

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Vở thực hành Ngữ văn 7 (Kết nối tri thức) trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn Vở thực hành Ngữ văn 7 (Kết nối tri thức).

Mới cập nhật

Bài tập Phiếu học tập 2 trang 85 vở thực hành ngữ văn 7: Giải thích: Bước đường tương lai là gì?
Đọc kĩ văn bản. Soạn văn Bài tập 1, 2, 3 - Phiếu học tập 2 trang 85 vở thực hành ngữ văn...
Bài tập Phiếu học tập 1 trang 83 vở thực hành ngữ văn 7: Tại sao chúng ta cần khai thác một cách hợp...
Đọc kĩ văn bản và trả lời câu hỏi. Trả lời Bài tập 1, 2, 3 - Phiếu học tập 1 trang 83...
Bài tập Ôn tập kiến thức kì 2 trang 78 vở thực hành ngữ văn 7: Sự hộ trợ của người khác và nỗ...
Em dựa vào các văn bản đọc đã học và phần tri thức ngữ văn để trả lời câu hỏi. Hướng dẫn soạnBài...
Bài tập Thực hành nói và nghe trang 76 vở thực hành ngữ văn 7: Điền thông tin vào các mục dưới đây để...
Em đọc và suy nghĩ để trả lời câu hỏi. Gợi ý giải Bài tập 1, 2 - Thực hành nói và nghe...
Bài tập Thực hành viết trang 75 vở thực hành ngữ văn 7: Kể lại một câu chuyện em đã đọc theo hình thức...
Em đọc và suy nghĩ để trả lời câu hỏi. Trả lời Bài tập 1, 2 - Thực hành viết trang 75 vở...
Bài tập Thực hành đọc trang 67 vở thực hành ngữ văn 7: Vì sao bạn lại trở thành nhân vật trong tác phẩm...
Em tìm hiểu và suy nghĩ về những cuốn sách em cần bổ xung trong tủ sách của mình. Giải Bài tập 1,...
Bài tập Thực hành củng cố, mở rộng trang 63 vở thực hành ngữ văn 7: Những điều đang gây ảnh hưởng tiêu cực...
Em dựa vào hiểu biết của bản thân về tình trạng và nguyên nhân gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường sống...
Bài tập Thực hành nói và nghe trang 62, 63 vở thực hành ngữ văn 7: Hãy thu hút người nghe bằng thái độ...
Em hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi. Gợi ý giải Bài tập 1, 2, 3 - Thực hành nói và nghe...
Bài tập Thực hành viết trang 60, 61, 62 vở thực hành ngữ văn 7: STT Nội dung đánh giá Mức độ đáp ứng...
Em hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi. Soạn văn Bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 - Thực hành viết...
Bài tập Thân thiện với môi trường trang 59 vở thực hành ngữ văn 7: Tính chất vật liệu: Có phân hủy được không?...
Đọc kĩ văn bản và nêu vấn đề. Giải Bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 - Thân thiện với môi trường...