Trang chủ Lớp 7 Ngữ văn lớp 7 Luyện tập: Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích trang...

Luyện tập: Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích trang 72 SGK Ngữ văn 7, Vấn đề được giải thích ở đây là: Lòng nhân đạo...

Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích – Luyện tập: Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích trang 72 SGK Ngữ văn 7. Vấn đề được giải thích ở đây là: Lòng nhân đạo

– Vấn đề được giải thích ở đây là: Lòng nhân đạo

– Phương pháp giải thích.

+ Nêu định nghĩa

Lòng nhân đạo tức là lòn biết thương người

Quảng cáo

+ Đặt câu hỏi

Thế nào là biết thương người ? Và thế nào là lòng nhân đạo?

+ Kể những biểu hiện:

+ Ông lão hành khất.

+ Đứa bé nhặt lừng mẩu bánh.

+ Mọi người xót thương.

+ Đối chiếu lập luận hăng cách đưa ra câu nói của Thánh Găng – đi.

Quảng cáo