Trang chủ Lớp 7 Ngữ văn lớp 7 Luyện tập: Từ trái nghĩa trang 129 Văn7, Viết đoạn văn ngắn...

Luyện tập: Từ trái nghĩa trang 129 Văn7, Viết đoạn văn ngắn về tình cảm quê hương có dùng từ trái nghĩa....

Từ trái nghĩa – Luyện tập: Từ trái nghĩa trang 129 SGK Ngữ văn7. Viết đoạn văn ngắn về tình cảm quê hương có dùng từ trái nghĩa.

1.

lành – rách

giàu – nghèo

ngắn – dài

mượn — thuê

đêm – ngày

sáng – tối

2. Tìm từ trái nghĩa


– tươi: + cá tươi (ươn)

          + hoa tươi (héo tàn)

– yếu: + ăn yếu (khỏe)

          + học lực yếu (khá, giỏi)

Quảng cáo

– xấu: + chữ xấu (tốt)

          + đất tốt (xấu)

3. Điền từ trái nghĩa

– Chân cứng đá mềm.

– Có đi có lại

– Gần nhà xa ngõ

– Mắt nhắm mắt mở.

– Chạy sấp chạy ngửa.                                                                          ‘

– Vô thưởng vô phạt.

– Bên trọng bên khinh.

– Buổi đực buổi. cái.

– Bước thấp bước cao.

– Chân ướt chân ráo.

4. Đoạn văn ngắn về tình cảm quê hương có dùng từ trái nghĩa.

Câu này dễ, học sinh tự làm.

Quảng cáo