Trang chủ Lớp 7 Ngữ văn lớp 7 Soạn bài: Chuẩn mực sử dụng từ trang 166 SGK Văn 7...

Soạn bài: Chuẩn mực sử dụng từ trang 166 SGK Văn 7 – Văn 7...

Chuẩn mực sử dụng từ – Soạn bài: Chuẩn mực sử dụng từ trang 166 SGK Ngữ văn 7. Không nên lạm dụng từ địa phương gây khó hiểu cho người ở vùng khác. Cũng không nên lạm dụng từ Hán Việt vì như thế sẽ làm cho lời ăn tiếng nói thiếu tự nhiên, không phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.

SỬ DỤNG TỪ ĐỒNG ÂM, ĐÚNG CHÍNH TẢ

– Dùi đầu sai chính tả đúng ra là vùi đầu.

– Tập tẹ sai chính tả đúng ra là bập bẹ.

– Khoảng khắc sai chính tả đúng ra là khoảnh khắc.

SỬ DỤNG Từ ĐÚNG NGHĨA

– Đất nước ta ngày càng tươi đep.

– Ông cha ta đã để lại cho chúng ta những câu tục ngữ sâu sắc để chúng ta vận dụng trong thực tế.

– Con người phải có lương tâm.

SỬ DỤNG TỪ ĐÚNG TÍNH CHẤT NGỮ PHÁP CỦA TỪ

Quảng cáo

– Hào quang là danh từ không thể sử dụng làm vị ngữ như tính từ. Do đó câu: Nước sơn làm cho đồ vật thêm hào quang sửa thành: Nước sơn làm cho đồ vật thêm sáng chói.

– Ăn mặc là động từ không thể dùng như danh từ. Do đó câu: Ăn mặc của chị thật là giản dị sửa thành: Cách ăn mặc của chị thật là giản dị.

– Thảm hại là tính từ không thể dùng như danh từ. Do đó câu: Bọn giặc đã chết với nhiều tliảm hại: máu chảy thàhh sông ở Ninh Kiều, thây chất dầy nội ở Tụy Động, Trần Hiệp phải bêu đầu, Lí Khánh phải bỏ mạng. Sửa thành: Bọn giặc đã chết với nhiều thảm bại: máu chảy thành sông ở Ninh Kiều, thây chất đầy nội ở Tụy Động, Trần Hiệp phải bêu đầu, Lí Khánh phải bỏ mạng.

– Sự giả tạo phồn vinh phải nói là sự phồn vinh giả tạo mới đúng câu: “Đất nước phải giàu mạnh thực sự chứ không phải là sự giả tạc phồn vinh. Do đó sửa thành: “Đất nước phải giàu mạnh thực sự chứ không phải là sự phồn vinh giả tạo.

SỬ DỤNG TỪ ĐÚNG SẮC THÁI BIỂU CẢM, HỢP PHONG CÁCH

– Từ lãnh đạo nên thay bằng từ cầm đầu.

– Từ chú hổ nên thay bằng từ

KHÔNG LẠM DỤNG TỪ ĐỊA PHƯƠNG, TỪ HÁN VIỆT

Không nên lạm dụng từ địa phương gây khó hiểu cho người ở vùng khác.

Cũng không nên lạm dụng từ Hán Việt vì như thế sẽ làm cho lời ăn tiếng nói thiếu tự nhiên, không phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.

Ghi nhớ: Khi sử dụng từ phải chú ý:

Đúng âm, đúng chính tả.
Đúng nghĩa.
Đúng tính chất ngữ pháp của từ.
Đúng sắc thái bểu cảm, hợp với tình huống giao tiếp 
Không lạm dụng từ địa phương từ Hán Việt.

Quảng cáo