Trang chủ Lớp 7 Ngữ văn lớp 7 Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp theo) trang 45 Văn 7, Nhờ...

Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp theo) trang 45 Văn 7, Nhờ trạng ngữ mà nội dung câu, các điều nêu trong câu được đầy đủ, chính xác hơn. Cũng...

Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp theo) – Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp theo) trang 45 SGK Ngữ văn 7. Nhờ trạng ngữ mà nội dung câu, các điều nêu trong câu được đầy đủ, chính xác hơn. Cũng nhờ trạng ngữ mà câu văn được nối kết giúp cho đoạn văn, bài văn được mạch lạc.

CÔNG DỤNG CỦA TRẠNG NGỮ

1. Trạng ngữ trong câu:

a) (1) Vào khoảng  sau ngày rằm tháng giêng.

(2) Thường thường vào khoảng đó.

(3) Sáng.

(4) Ở trên trời.

Quảng cáo

(5) Trên giàn hoa thiên lí.

(6) Chỉ độ tám chín giờ sáng, trên nền trời trong.

 b) về mùa đông,

Ớ đây, những trạng ngữ này có thể không có mặt thì câu vẫn có thể hiểu được. Tuy nhiên, nhờ trạng ngữ mà nội dung câu, các điều nêu trong câu được đầy đủ, chính xác hơn. Cũng nhờ trạng ngữ mà câu văn được nối kết giúp cho đoạn văn, bài văn được mạch lạc.

2. Xem Ghi nhớ trang 46 SGK.

TÁCH TRẠNG NGỮ THÀNH CÂU RIÊNG

1. Câu in đậm

Và để tin tưởng hơn nữa vào tương lai của nó là trạng ngữ chỉ mục đích đứng cuối câu đã bị tách riêng ra thành một câu độc lập.

2. Việc tách ra như vậy có tác dụng nhấn mạnh ý, biểu thị cảm xúc tin tưởng tự hào với tương lai của tiếng Việt.

Quảng cáo