Trang chủ Lớp 7 Ngữ văn lớp 7 Từ Hán Việt ( tiếp theo) trang 81 SGK Văn 7, Trong...

Từ Hán Việt ( tiếp theo) trang 81 SGK Văn 7, Trong mỗi cặp câu trên đây, câu thứ hai hay hơn. Vì câu thứ nhất, việc sử dụng từ Hán Việt đã...

Từ Hán Việt ( tiếp theo) – Từ Hán Việt ( tiếp theo) trang 81 SGK Ngữ Văn 7. Trong mỗi cặp câu trên đây, câu thứ hai hay hơn. Vì câu thứ nhất, việc sử dụng từ Hán Việt đã làm cho lời ăn tiếng nói thiếu tự nhiên, không phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.

SỬ DỤNG TỪ HÁN VIỆT

1. Sử dụng từ Hán Việt để tạo sắc thái biểu cảm

a. Sở dĩ các câu văn trong sách giáo khoa dùng các từ Hán Việt: phụ nữ, từ trần, mai táng, tử thi mà không dùng các từ: đàn bà, chểt, chôn, xác chết, vì các từ Hán Việt tương đương đó mang sắc thái trang trọng, thể hiện thái độ tôn kính hoặc tạo sắc thái tao nhã, tránh gây cảm giác ghê sợ.

b. Các từ Hán Việt: kinh đô, yết kiến, trâm, bệ hạ, thần tạo sác thái cổ, phù hợp với bầu không khí xa xưa.

Quảng cáo

2. Không nên lạm dụng từ Hán Việt

a) Kì thi này con dạt loại giỏi. Con đề nghị mẹ thưởng cho con một phần thưởng xứng đáng nhé!

– Kì thi này con đạt loại giỏi, mẹ thưởng cho con một phần thưởng xứng đáng nhé!

b) Ngoài sân nhi đồng đang vui đùa.

– Ngoài sân trẻ em đang vui đùa.

Trong mỗi cặp câu trên đây, câu thứ hai hay hơn. Vì câu thứ nhất, việc sử dụng từ Hán Việt đã làm cho lời ăn tiếng nói thiếu tự nhiên, không phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.

Quảng cáo