SBT Địa lí lớp 7

Trang chủ Lớp 7 SBT Địa lí lớp 7
Giải Sách bài tập Địa lí 7 (SBT Địa 7) đầy đủ và chi tiết 3 phần, 10 chương với 61 bài trong sách ĐỊa lí 7
Phần một: Thành phần nhân văn của môi trường

Phần hai : Các môi trường địa lí

Chương 1 : Môi trường đới nóng. Hoạt động kinh tế của con người ở đới nóng Chương 2: Môi trường đới ôn hòa, hoạt động kinh tế của con người ở đới ôn hòa Chương 3: Môi trường hoang mạc. Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc Chương 4: Môi trường đới lạnh. Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh Chương 5: Môi trường vùng núi. Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi

Phần ba: Thiên nhiên và con người ở các châu lục

Chương 6: Châu Phi Chương 7: Châu Mĩ Chương 8: Châu Nam Cực Chương 9: Châu Đại Dương Chương 10: Châu Âu

Câu 2 trang 135 SBT Địa 7: Phân tích những thuận lợi làm cho nền nông nghiệp Hoa Kì...
Phân tích những thuận lợi làm cho nền nông nghiệp Hoa Kì và Ca-na-đa phát triển đến trình độ cao và có hiệu quả.
Câu 4 trang 133 SBT Địa 7: Tại sao nói Liên minh châu Âu là tổ chức thương mại...
Tại sao nói : Liên minh châu Âu là tổ chức thương mại hàng đầu thế giới ?
Câu 3 trang 133 Sách bài tập (SBT) Địa 7 (vẽ biểu đồ): Câu 3 trang 133 Sách bài...
Hãy hoàn thành biểu đồ để biểu diễn tỉ trọng hoạt động ngoại thương của Liên minh châu Âu so với thế giới.

Luyện tập

Bài 20.10 trang 46 SBT Lý 7: Chất nào dẫn điện tốt nhất trong số các chất dưới
Chất nào dẫn điện tốt nhất trong số các chất dưới đây. Bài 20.10 trang 46 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7 -...
Bài 2 trang 108 địa lí 7, Bài 2. Lập bảng để so sánh đặc điểm kinh tế của 3 khu vực châu Phi.
Thực hành: So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu Phi - Bài 2 trang 108 sgk địa lí 7. Bài 2....
Lý thuyết tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng, A. KIẾN THỨC CƠ BẢN
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN. Lý thuyết tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng - Tính chất đường trung trực của một...