SBT Địa lí lớp 7

Trang chủ Lớp 7 SBT Địa lí lớp 7
Giải Sách bài tập Địa lí 7 (SBT Địa 7) đầy đủ và chi tiết 3 phần, 10 chương với 61 bài trong sách ĐỊa lí 7
Phần một: Thành phần nhân văn của môi trường

Phần hai : Các môi trường địa lí

Chương 1 : Môi trường đới nóng. Hoạt động kinh tế của con người ở đới nóng Chương 2: Môi trường đới ôn hòa, hoạt động kinh tế của con người ở đới ôn hòa Chương 3: Môi trường hoang mạc. Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc Chương 4: Môi trường đới lạnh. Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh Chương 5: Môi trường vùng núi. Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi

Phần ba: Thiên nhiên và con người ở các châu lục

Chương 6: Châu Phi Chương 7: Châu Mĩ Chương 8: Châu Nam Cực Chương 9: Châu Đại Dương Chương 10: Châu Âu
Câu 2 trang 135 SBT Địa 7: Phân tích những thuận lợi làm cho nền nông nghiệp Hoa Kì và Ca-na-đa phát
Phân tích những thuận lợi làm cho nền nông nghiệp Hoa Kì và Ca-na-đa phát triển đến trình độ cao và có hiệu quả.
Câu 4 trang 133 SBT Địa 7: Tại sao nói Liên minh châu Âu là tổ chức thương mại hàng đầu thế giới
Tại sao nói : Liên minh châu Âu là tổ chức thương mại hàng đầu thế giới ?

Quảng cáo
Câu 3 trang 133 Sách bài tập (SBT) Địa 7 (vẽ biểu đồ): Câu 3 trang 133 Sách bài tập (SBT) Địa 7 (vẽ...
Hãy hoàn thành biểu đồ để biểu diễn tỉ trọng hoạt động ngoại thương của Liên minh châu Âu so với thế giới.

Luyện tập

Bài 43 trang 125 – Sách giáo khoa Toán 7 tập 1, Bài 43. Cho góc xOy khác góc bẹt. Lấy các điểm A,B...
Bài 43. Cho góc xOy khác góc bẹt. Lấy các điểm A,B thuộc tia Ox sao cho OA. Bài 43 trang 125 - Sách...
Thử tài bạn 3 trang 46 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1, Tính
2.Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai - Thử tài bạn 3 trang 46 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập...
Hoạt động 12 trang 110 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2, Cắt một mảnh giấy trong đó có một mép cắt...
4. Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng - Hoạt động 12 trang 110 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập...