SBT Lịch sử và Địa lí 7 - Kết nối tri thức

Trang chủ Lớp 7 SBT Lịch sử và Địa lí 7 - Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi SBT Lịch sử và Địa lí 7 - Kết nối tri thức trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn SBT Lịch sử và Địa lí 7 - Kết nối tri thức.

Mới cập nhật

Bài 19. Châu Nam Cực trang 58, 59 SBT Lịch sử và Địa lý 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống: Đặc...
Hướng dẫn cách giải/trả lời 1: a, b, c, 2, 3, 4 Bài 19. Châu Nam Cực trang 58, 59 SBT Lịch sử...
Bài 18. Châu Đại Dương trang 53, 54 SBT Lịch sử và Địa lý 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống: Những...
Hướng dẫn trả lời 1: a, b, c, d, e, g, h, i, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11...
Bài 17. Đặc điểm dân cư, xã hội Trung và Nam Mỹ, khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng A-ma-dôn trang 51, 52...
Phân tích và giải 1: a, b, c, d, e, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bài 17. Đặc điểm dân cư,...
Bài 16. Đặc điểm tụ nhiên Trung và Nam Mỹ trang 48, 49 SBT Lịch sử và Địa lý 7 - Kết nối tri...
Giải và trình bày phương pháp giải 1: a, b, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bài 16. Đặc điểm tụ nhiên...
Bài 15. Đặc điểm dân cư, xã hội, phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ trang 46, 47...
Giải chi tiết 1: a, b, c, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bài 15. Đặc điểm dân cư, xã hội,...
Bài 14. Đặc điểm tự nhiên Bắc Mỹ trang 44, 45 SBT Lịch sử và Địa lý 7 - Kết nối tri thức với...
Hướng dẫn cách giải/trả lời 1: a, b, c, d, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bài 14. Đặc điểm tự...
Bài 13. Vị trí địa lí, phạm vi châu Mỹ. Sự phát kiến ra châu Mỹ trang 43 SBT Lịch sử và Địa lý...
Trả lời 1: a, b, c, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bài 13. Vị trí địa lí, phạm vi châu Mỹ....
Bài 11. Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở châu Phi trang 38, 39, 40 SBT Lịch...
Hướng dẫn giải 1: a, b, c, d, 2, 3, 4, 5; 6: a, b, 7 Bài 11. Phương thức con người khai...
Bài 10. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Phi trang 36, 37 SBT Lịch sử và Địa lý 7 - Kết nối tri...
Giải chi tiết 1: a, b, c, d, e, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bài 10. Đặc điểm dân cư, xã...
Bài 9. Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Phi trang 32, 33, 34 SBT Lịch sử và Địa lý 7 -...
Hướng dẫn giải 1; 2: a, b, c, d, e, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Bài 9....