Trang chủ Lớp 7 SBT Khoa học tự nhiên 7 - Chân trời sáng tạo Hợp chất là chất tạo từ 2 nguyên tố hóa học. B....

Hợp chất là chất tạo từ 2 nguyên tố hóa học. B. chất tạo từ nhiều nguyên tố hóa học. C...

Phân tử hợp chất được tạo nên bởi các nguyên tử của các nguyên tố hóa học khác nhau Giải chi tiết 5.5 - Bài 5. Phân tử - Đơn chất - Hợp chất - SBT Khoa học tự nhiên (KHTN) lớp 7 Chân trời sáng tạo.

Câu hỏi/bài tập:

Hợp chất là

A. chất tạo từ 2 nguyên tố hóa học.

B. chất tạo từ nhiều nguyên tố hóa học.

C. chất tạo từ 2 nguyên tố kim loại trở lên.

D. chất tạo từ các nguyên tố kim loại và nguyên tố phi kim.

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Advertisements (Quảng cáo)

+ Phân tử hợp chất được tạo nên bởi các nguyên tử của các nguyên tố hóa học khác nhau.

Answer - Lời giải/Đáp án

A sai vì hợp chất có thể được tạo nên từ 3, 4,.. nguyên tố hóa học. (Ví dụ: alcohol ethylic được tạo bởi 3 nguyên tố: C, H, O).

B và D sai vì hợp chất có thể được tạo từ các nguyên tố phi kim hoặc nguyên tố kim loại hoặc cả nguyên tố phi kim và nguyên tố kim loại.

Hợp chất là chất tạo từ nhiều (hai trở lên) nguyên tố hóa học.

⇨ Chọn B.