Trang chủ Lớp 7 SBT Khoa học tự nhiên 7 - Kết nối tri thức Vì sao khi nhân giống cam, chanh, bưởi, hồng xiêm,… người ta...

Vì sao khi nhân giống cam, chanh, bưởi, hồng xiêm,… người ta thường chiết cành mà không sử dụng phương pháp giâm cành?...

Ứng dụng của sinh sản vô tính ở thực vật như giâm cành, chiết cành, ghép cây Phân tích và giải 39.3 - Bài 39: Sinh sản vô tính ở sinh vật - SBT Khoa học tự nhiên (KHTN) lớp 7 Kết nối tri thức.

Câu hỏi/bài tập:

Vì sao khi nhân giống cam, chanh, bưởi, hồng xiêm,… người ta thường chiết cành mà không sử dụng phương pháp giâm cành?

A. Thời gian ra rễ của các cây trên rất chậm.

B. Những cây đó có giá trị kinh tế cao.

C. Cành của các cây đó quá to nên không giâm cành được.

D. Khả năng vận chuyển các chất dinh dưỡng của các cây này kém vì mạch gỗ nhỏ.

Advertisements (Quảng cáo)

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Ứng dụng của sinh sản vô tính ở thực vật như giâm cành, chiết cành, ghép cây, nuôi cấy tế bào và mô giúp nhân nhanh các giống cây trồng, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Answer - Lời giải/Đáp án

Đáp án A

Vì thời gian ra rễ của các cây cam, chanh, bưởi, hồng xiêm, … rất chậm nên ta thường chiết cạnh để giảm thời gian ra rễ và mau thu hoạch.