Trang chủ Lớp 7 SBT Lịch sử và Địa lí 7 - Kết nối tri thức Bài 14. Đặc điểm tự nhiên Bắc Mỹ trang 44, 45 SBT...

Bài 14. Đặc điểm tự nhiên Bắc Mỹ trang 44, 45 SBT Lịch sử và Địa lý 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống: Địa hình Bắc Mỹ không có đặc điểm nào dưới đây?...

Hướng dẫn cách giải/trả lời 1: a, b, c, d, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bài 14. Đặc điểm tự nhiên Bắc Mỹ trang 44, 45 SBT Lịch sử và Địa lí 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống. Địa hình Bắc Mỹ không có đặc điểm nào? Đới khí hậu chiếm diện tích lớn nhất ở Bắc Mỹ là? Số lượng hồ có diện tích trên 5 000 km^2 ở Bắc Mỹ là?...

1 a

a. Địa hình Bắc Mỹ không có đặc điểm nào dưới đây?

A. Địa hình có dạng lòng máng.

B. Phía đông và phía tây là địa hình núi, ở giữa là miền đồng bằng.

C. Địa hình tương đối đồng nhất, ít bị chia cắt.

D. Địa hình phân hoá đa dạng.

Answer - Lời giải/Đáp án

C


1 b

b. Đới khí hậu chiếm diện tích lớn nhất ở Bắc Mỹ là

A. khí hậu ôn đới.

C. khí hậu nhiệt đới

B. khí hậu cực và cận cực.

D. khí hậu cận nhiệt đới.

Answer - Lời giải/Đáp án

A


1 c

c. Số lượng hồ có diện tích trên 5 000 km^2 ở Bắc Mỹ là:

A. 13.

B. 14.

C. 15.

D. 16.

Answer - Lời giải/Đáp án

B


1 d

d. Thiên nhiên Bắc Mỹ chủ yếu nằm trong

A. Đới lạnh và đới ôn hoà.

B. Đới lạnh và đới nóng.

C. Đới ôn hoà và đới nóng.

D. Đới nóng.

Answer - Lời giải/Đáp án

A


Câu 2

Hoàn thành bảng theo mẫu sau:

Miền núi Coóc-đi-e

Dãy núi A-pa-lát

Vi trí

Độ cao

Hướng

Answer - Lời giải/Đáp án

Vị trí

Phía tây Bắc Mỹ

Phía đông Bắc Mỹ

Độ cao

3 000 - 4 000 m

Phần bắc cao 400 - 500 m

Phần nam cao 1 000 - 1500 m

Hướng

Advertisements (Quảng cáo)

Bắc - nam

Tây bắc - đông nam


Câu 3

Sắp xếp theo thứ tự từ bắc xuống nam các đới khí hậu của Bắc Mỹ.

a) Khí hậu ôn đới

b) Khí hậu nhiệt đới

c) Khí hậu cực và cận cực

d) Khí hậu cận nhiệt đới

Answer - Lời giải/Đáp án

- Thứ tự từ bắc xuống nam: Khí hậu cực và cận cực => Đới khí hậu ôn đới => Đới khí hậu cận nhiệt => Đới khí hậu nhiệt đới.


Câu 4

Giải thích vì sao khí hậu Bắc Mỹ có sự phân hoá theo chiều bắc - nam và đông - tây.

Answer - Lời giải/Đáp án

Do lãnh thổ Bắc Mỹ trải dài trên nhiều vĩ độ, từ vòng cực Bắc đến khoảng vĩ tuyến 25°B nên khí hậu có sự phân hoá theo chiều bắc - nam. Đồng thời, do ảnh hưởng của địa hình (Có sự khác biệt từ tây sang đông) nên khí hậu Bắc Mỹ cũng có sự phân hoá theo chiều đông - tây.


Câu 5

Xác định trên bản đồ tự nhiên châu Mỹ vị trí của năm hồ thuộc hệ thống Ngũ Hồ.

Answer - Lời giải/Đáp án

- Hệ thống Ngũ Hồ gồm 5 hồ lớn, là: hồ Thượng, hồ Mi-si-gân, hồ Hu-rôn; hồ Ê-ri-ê và hồ Ôn-ta-ri-cô


Câu 6

Cho biết các kiểu thảm thực vật của đới ôn hoà theo sơ đồ mẫu sau:

Answer - Lời giải/Đáp án

Các kiểu thảm thực vật của đới ôn hòa ở Bắc Mĩ:

(1) Rừng hỗn hợp và rừng lá rộng

(2) Thảo nguyên

(3) Hoang mạc và bán hoang mạc


Câu 7

Ghép các ô ở bên trái với các ô ở bên phải sao cho phù hợp

Answer - Lời giải/Đáp án

Ghép nối:

1 - c) 2 - e) 3 - a) 4 - b) 5 - d)


Câu 8

Giải thích tại sao thiên nhiên Bắc Mỹ phân hoá đa dạng.

Answer - Lời giải/Đáp án

Thiên nhiên Bắc Mỹ phân hoá đa dạng do lãnh thổ rộng lớn, khí hậu phân hoá từ bắc xuống nam, từ đông sang tây.


Câu 9

Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai?

a) Nguồn cung cấp nước cho các sông ở Bắc Mỹ chủ yếu từ mưa, tuyết và băng tan.

b) Sông Mác-ken-di là sông lớn nhất Bắc Mỹ.

c) Hồ Nô Lệ Lớn thuộc hệ thống Ngũ Hồ.

d) Thiên nhiên Bắc Mỹ phân hoá đa dạng từ bắc xuống nam, từ đông sang tây.

e) Kiểu khí hậu núi cao chủ yếu tập trung ở dãy A-pa-lát.

Answer - Lời giải/Đáp án

- Những câu đúng là: a), d)

- Những câu sai là: b), c), e)