Trang chủ Lớp 7 SBT Lịch sử và Địa lí 7 - Kết nối tri thức Bài 16. Đặc điểm tụ nhiên Trung và Nam Mỹ trang 48,...

Bài 16. Đặc điểm tụ nhiên Trung và Nam Mỹ trang 48, 49 SBT Lịch sử và Địa lý 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống: Phạm vi của đới khí hậu xích đạo, cận xích đạo: Quần...

Giải và trình bày phương pháp giải 1: a, b, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bài 16. Đặc điểm tụ nhiên Trung và Nam Mỹ trang 48, 49 SBT Lịch sử và Địa lí 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống. Thiên nhiên Trung và Nam Mỹ phân hoá theo chiều bắc - nam, thể hiện rõ nhất ở...

1 a

Thiên nhiên Trung và Nam Mỹ phân hoá theo chiều bắc - nam, thể hiện rõ nhất ở

A. sự phân hoá cảnh quan.

B. sự phân hoá khí hậu.

C. sự phân hoá địa hình.

D. sự phân hoá khí hậu và cảnh quan.

Answer - Lời giải/Đáp án

Đáp án đúng là: D


1 b

Sự phân hoá tự nhiên theo chiều đông - tây ở Nam Mỹ thể hiện rõ nhất ở

A. sự phân hoá cảnh quan.

B. sự phân hoá khí hậu.

C. sự phân hoá địa hình.

D. sự phân hoá khí hậu và cảnh quan.

Answer - Lời giải/Đáp án

Đáp án đúng là: C


Câu 2

Điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu sau:

Khu vực Trung và Nam Mỹ gồm Trung Mỹ, các đảo, quần đảo trong vùng biển (1)……………..... và toàn bộ lục địa (2)..................................

Answer - Lời giải/Đáp án

Khu vực Trung và Nam Mỹ gồm Trung Mỹ, các đảo, quần đảo trong vùng biển (1) Ca-ri-bê và toàn bộ lục địa (2) Nam Mỹ.


Câu 3

Hãy xác định trên hình 2 trang 150 SGK vị trí, phạm vi các đới khí hậu: xích đạo, cận xích đạo; nhiệt đới; cận nhiệt và ôn đới.

Answer - Lời giải/Đáp án

- Phạm vi của đới khí hậu xích đạo, cận xích đạo: Quần đảo Ang-ti, sơn nguyên Guy-a-na, đồng bằng Na-nốt, đồng bằng A-ma-dôn.

-Phạm vi của đới khí hậu nhiệt đới: eo đất Trung Mỹ, khu vực chí tuyến Nam ở lục địa Nam Mỹ.

- Phạm vi của đới khí hậu cận nhiệt: diện tích nhỏ ở phía Nam lục địa Nam Mỹ.

-Phạm vi của đới khí hậu ôn đới: cực nam của lục địa Nam Mỹ.


Câu 4

Ghép các ô ở bên trái với các ô ở bên phải sao cho phù hợp.

Ghép các ô ở bên trái với các ô ở bên phải sao cho phù hợp trang 49 SBT Địa Lý 7

Answer - Lời giải/Đáp án

Ghép nối:

1 – b)

2 – c)

3 – a)


Câu 5

Dựa vào hình 1 trang 140 SGK, hãy sắp xếp thứ tự các đồng bằng ở Nam Mỹ từ bắc xuống nam.

a) Đồng bằng A-ma-dôn

b) Đồng bằng Pam-pa

c) Đồng bằng Ô-ri-nô-cô

d) Đồng bằng La Pla-ta

Answer - Lời giải/Đáp án

- Thứ tự sắp xếp: c) Đồng bằng Ô-ri-nô-cô => a) Đồng bằng A-ma-dôn => d) Đồng bằng La Pla-ta => b) Đồng bằng Pam-pa


Câu 6

So sánh cấu trúc địa hình của Nam Mỹ và Bắc Mỹ.

Answer - Lời giải/Đáp án

Advertisements (Quảng cáo)

Địa hình Bắc Mĩ

Địa hình Nam Mĩ

Giống nhau

- Cấu trúc địa hình đơn giản: phía tây là núi trẻ, đồng bằng ở giữa và phía đông là cao nguyên hoặc núi thấp.

Khác nhau

- Phía đông là miền núi già

- Hệ thống núi Cooc-đi-e chiếm khoảng 1/2 diện tích lục địa Bắc Mĩ

- Đồng bằng trung tâm cao ở phía bắc, thấp dần về phía Nam

- Phía đông là cao nguyên

- Hệ thống núi An-đet chỉ chiếm phần nhỏ diện tích Nam Mỹ

- Có một chuỗi đồng bằng nối với nhau, chủ yếu là đồng bằng thấp


Câu 7

Ghép các cột bên trái với các cột bên phải sao cho phù hợp.

Ghép các cột bên trái với các cột bên phải sao cho phù hợp trang 50 SBT Địa Lý 7

Answer - Lời giải/Đáp án

Ghép nối:

1 – b)

2 – a)

3 – d)

4 – c)


Câu 8

Dựa vào hình 4 trang 151 SGK, hoàn thành bảng theo mẫu sau vào vở:

CÁC ĐỚI THIÊN NHIÊN THEO ĐỘ CAO Ở SƯỜN ĐÔNG AN-ĐÉT

Đới thiên nhiên

Độ cao

Rừng nhiệt đới

1000 - 1 300 m

Rừng lá kim

Đồng cỏ

4000 - 5 000 m

Băng tuyết

Answer - Lời giải/Đáp án

CÁC ĐỚI THIÊN NHIÊN THEO ĐỘ CAO Ở SƯỜN ĐÔNG AN-ĐÉT

Đới thiên nhiên

Độ cao

Rừng nhiệt đới

0-1000 m

Rừng lá rộng

1 000 - 1 300 m

Rừng lá kim

1 300 - 3 000 m

Đồng cỏ

3000 - 4 000 m

Đồng cỏ núi cao

4000 - 5300 m

Băng tuyết

5300 - 6 500 m