Trang chủ Lớp 7 SBT Lịch sử và Địa lí 7 - Kết nối tri thức Bài 17. Đặc điểm dân cư, xã hội Trung và Nam Mỹ,...

Bài 17. Đặc điểm dân cư, xã hội Trung và Nam Mỹ, khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng A-ma-dôn trang 51, 52 SBT Lịch sử và Địa lý 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống: Rừng...

Phân tích và giải 1: a, b, c, d, e, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bài 17. Đặc điểm dân cư, xã hội Trung và Nam Mỹ, khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng A-ma-dôn trang 51, 52 SBT Lịch sử và Địa lí 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống. Hiện nay phần lớn dân cư Trung và Nam Mỹ là...Rừng A-ma-dôn thuộc loại rừng nào?

1 a

Hiện nay phần lớn dân cư Trung và Nam Mỹ là

A. người Anh-điêng.

B. người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

C. người gốc Phi.

D. người lai.

Answer - Lời giải/Đáp án

Đáp án đúng là: D


1 b

Các đô thị lớn hơn 5 triệu dân của Trung và Nam Mỹ chủ yếu tập trung ở

A. phía bắc.

B. phía nam.

C. vùng ven biển.

D. vùng nội địa.

Answer - Lời giải/Đáp án

Đáp án đúng là: C


1 c

Sự độc đáo của nền văn hoá Mỹ La-tinh là do

A. Trung và Nam Mỹ Có nhiều nền văn hoá cổ.

B. du nhập văn hoá châu Âu.

C. du nhập văn hoá châu Phi.

D. sự pha trộn nhiều nền văn hoá ở Trung và Nam Mỹ.

Answer - Lời giải/Đáp án

Đáp án đúng là: D


1 d

Ngôn ngữ chính ở Trung và Nam Mỹ là

A. tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

B. tiếng Anh.

C. tiếng Pháp.

D. ngôn ngữ bản địa.

Answer - Lời giải/Đáp án

Đáp án đúng là: A


1 e

Rừng A-ma-dôn thuộc loại rừng nào?

A. Rừng nhiệt đới.

B. Rừng lá rộng.

C. Rừng lá kim.

D. Rừng cận nhiệt.

Answer - Lời giải/Đáp án

Đáp án đúng là: A


Câu 2

Cho bảng số liệu sau:

TỈ LỆ SỐ DÂN ĐÔ THỊ Ở TRUNG VÀ NAM MỸ GIAI ĐOẠN 1950 - 2020

Năm

1950

1975

2000

2020

Tỉ lệ số dân đô thị (%)

41,0

60,7

75,3

80,3

Hãy:

- Tính tỉ lệ số dân nông thôn ở Trung và Nam Mỹ giai đoạn 1950 - 2020.

- Nhận xét tỉ lệ số dân đô thị ở Trung và Nam Mỹ giai đoạn 1950 - 2020.

Answer - Lời giải/Đáp án

- Tính tỉ lệ dân nông thôn:

Năm

1950

1975

2000

2020

Tỉ lệ số dân nông thôn (%)

59,0

39,3

24,7

19,7

- Nhận xét: Trong giai đoạn 1950 – 2020, tỉ lệ dân cư nông thôn ở khu vực Trung và Nam Mĩ giảm mạnh: từ 59,0% (năm 1950), xuống còn 19,7% (năm 2020).


Advertisements (Quảng cáo)

Câu 3

Dựa vào hình 1 trang 153 SGK, hoàn thành bảng theo mẫu sau vào vở:

ĐÔ THỊ TỪ 10 TRIỆU NGƯỜI TRỞ LÊN Ở TRUNG VÀ NAM MỸ NĂM 2020

STT

Tên thành phố

Quốc gia

1

2

3

4

5

6

Answer - Lời giải/Đáp án

ĐÔ THỊ TỪ 10 TRIỆU NGƯỜI TRỞ LÊN Ở TRUNG VÀ NAM MỸ NĂM 2020

STT

Tên thành phố

Quốc gia

1

Mê-hi-cô Xi-ti

Mê-hi-cô

2

Bô-gô-ta

Cô-lôm-bi-a

3

Li-ma

Pê-ru

4

Bu-ê-nốt Ai-rét

Ác-hen-ti-na

5

Ri-ô đê Gia-nê-rô

Bra-xin

6

Xao Pao-lô

Bra-xin


Câu 4

Quá trình đô thị hoá ở Trung và Nam Mỹ khác gì so với quá trình đô thị hoá ở Bắc Mỹ?

Answer - Lời giải/Đáp án

- Sự khác biệt của quá trình đô thị hoá ở Trung và Nam Mỹ so với quá trình độ thị hoá ở Bắc Mỹ:

+ Quá trình đô thị hoá ở Bắc Mỹ gắn liền với quá trình công nghiệp hoá, sự phát triển của công nghiệp.

+ Quá trình đô thị hoá ở Trung và Nam Mỹ mang tính tự phát. Tốc độ đô thị hoá nhanh trong khi kinh tế còn chậm phát triển đã làm nảy sinh nhiều vấn đề xã hội và môi trường (thất nghiệp, ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội, tội phạm,...).


Câu 5

Khu vực Trung và Nam Mỹ còn được gọi là “châu Mỹ La-tinh”, hãy tìm hiểu và cho biết tại sao lại có tên gọi này.

Answer - Lời giải/Đáp án

- Khu vực Trung và Nam Mỹ còn được gọi là “châu Mỹ La-tinh” vì: trước đây, phần lớn khu vực này từng là thuộc địa của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha; ngôn ngữ chủ yếu của các nước này là tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha thuộc ngữ hệ La-tinh.


Câu 6

Nêu những lý do cần thiết phải bảo vệ rừng A-ma-dôn.

Answer - Lời giải/Đáp án

- Cần phải bảo vệ rừng A-ma-dôn vì:

+ Rừng là nơi sinh sống của nhiều loài sinh vật, mang lại nhiều nguồn lợi cho con người.

+ Rừng là “lá phổi xanh” của Trái Đất, nguồn dự trữ sinh học quý giá, giúp điều hoà khí hậu và cân bằng sinh thái toàn cầu.


Câu 7

Dựa vào bảng số liệu trang 155 SGK, hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện diện tích rừng A-ma-dôn ở Bra-xin giai đoạn 1970 - 2019. Nêu nhận xét.

Answer - Lời giải/Đáp án

- Vẽ biểu đồ:

Dựa vào bảng số liệu trang 155 SGK, hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện diện tích rừng A-ma-dôn

- Nhận xét: Diện tích rừng A-ma-dôn giảm dần qua các năm:

+ Từ năm 1970 – 1990: giảm 0,21 triệu Km2

+ Từ năm 1990 – 2000: giảm 0,19 triệu Km2

+ Từ năm 2000 - 2010: giảm 0,17 triệu Km2

+ Từ năm 2010 0 2019: giảm 0,09 triệu Km2


Câu 8

Nêu một số biện pháp bảo vệ rừng A-ma-dôn.

Answer - Lời giải/Đáp án

- Một số biện pháp bảo vệ rừng A-ma-dôn:

+ Tăng cường giám sát hoạt động khai thác rừng

+ Trồng rừng phục hồi

+ Tuyên truyền và đẩy mạnh vai trò dân bản địa trong việc bảo vệ rừng.