Trang chủ Lớp 8 Địa lí lớp 8 Bài 4 – Trang 40 – Địa 8, Các ngành công nghiệp,...

Bài 4 – Trang 40 – Địa 8, Các ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ của Ấn Độ phát triển như thế nào?...

Chia sẻ
Dân cư và kinh tế khu vực Nam Á – Bài 4 – Trang 40 – SGK Địa lí 8. Các ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ của Ấn Độ phát triển như thế nào?

Các ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ của Ấn Độ phát triển như thế nào?
Trả lời
– Công nghiệp có nhiều ngành đạt trình độ cao, giá trị sản lượng công nghiệp đứng hàng thứ 10 trên thế giới.
– Sản xuất nông nghiệp không ngừng phát triển, với cuộc “cách mạng xanh” và “cách mạng trắng”, Ấn Độ đã giải quyết tốt vấn đề lương thực, thực phẩm cho nhân dân.
– Các ngành dịch vụ đang phát triển, chiếm tới 48% GDP.