Bài 10. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân – GDCD 8 Kết nối tri thức: Em hãy cho biết, trong thông...
Hướng dẫn trả lời bài 10. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân – SGK Giáo dục công dân (GDCD) lớp...
Bài 9. Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại – GDCD 8 Kết nối tri thức: Các thông...
Trả lời bài 9. Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại – SGK Giáo dục công dân...
Bài 8. Lập kế hoạch chi tiêu – GDCD 8 Kết nối tri thức: Xác định số bữa ăn cần nấu (1 bữa trưa/...
Gợi ý giải bài 8. Lập kế hoạch chi tiêu – SGK Giáo dục công dân (GDCD) lớp 8 Kết nối tri thức....
Bài 7. Phòng, chống bạo lực gia đình – GDCD 8 Kết nối tri thức: Hãy kể về một hành vi bạo lực gia...
Vận dụng kiến thức giải bài 7. Phòng, chống bạo lực gia đình – SGK Giáo dục công dân (GDCD) lớp 8 Kết...
Bài 5. Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên – GDCD 8 Kết nối tri thức: Môi trường bị ô nhiễm đã...
Phân tích và giải bài 5. Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên – SGK Giáo dục công dân (GDCD) lớp...
Bài 6. Xác định mục tiêu cá nhân – GDCD 8 Kết nối tri thức: Trong quá khứ, em đã từng đặt ra mục...
Giải và trình bày phương pháp giải bài 6. Xác định mục tiêu cá nhân – SGK Giáo dục công dân (GDCD) lớp...
Bài 3. Lao động cần cù, sáng tạo – GDCD 8 Kết nối tri thức: Các bạn học sinh trong tranh đã lao động...
Giải và trình bày phương pháp giải bài 3. Lao động cần cù, sáng tạo – SGK Giáo dục công dân (GDCD) lớp...
Bài 4. Bảo vệ lẽ phải – GDCD 8 Kết nối tri thức: Chánh án Pe-rin Lao-ri đã làm gì khi nhận được là...
Vận dụng kiến thức giải bài 4. Bảo vệ lẽ phải – SGK Giáo dục công dân (GDCD) lớp 8 Kết nối tri...
Bài 1. Tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam – GDCD 8 Kết nối tri thức: Các thông tin trên nói về...
Hướng dẫn giải bài 1. Tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam – SGK Giáo dục công dân (GDCD) lớp 8...
Bài 2. Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc – GDCD 8 Kết nối tri thức: Nen-xơn Man-đê-la đã làm gì để...
Hướng dẫn giải bài 2. Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc – SGK Giáo dục công dân (GDCD) lớp 8...

Mới cập nhật

Các khẳng định sau đây đúng hay sai? Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp của giao...
Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp của giao tử đực và giao Trả lời 39.5 ...
Vì sao khi nhân giống cam, chanh, bưởi, hồng xiêm,… người ta thường chiết cành mà không sử dụng phương pháp giâm cành?
Ứng dụng của sinh sản vô tính ở thực vật như giâm cành, chiết cành, ghép cây Phân tích và giải 39.3 -...
Lựa chọn từ/cụm từ phù hợp trong phần gợi ý để hoàn thành đoạn thông tin sau: Sinh sản là một trong những …(1)…...
Sinh sản là quá trình tạo ra những cá thể mới, đảm bảo sự phát triển liên tục của loài Hướng dẫn cách giải/trả...
Quan sát hình “Vòng đời của một số loài động vật” trong SGK bài 38, so sánh quá trình sinh trưởng và phát triển...
Quan sát vòng đời của bướm và gà Lời giải 38.5 - Bài 38. Thực hành: Quan sát - mô tả sự sinh...
Khi quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số động vật qua tranh ảnh, video
Khi quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số động vật qua tranh ảnh, video Lời giải bài tập,...
Thông qua hoạt động gieo hạt và theo dõi sự biến đổi của cây từ giai đoạn hạt đến cây trưởng thành
Quá trình sinh trưởng ở thực vật có các biểu hiện như: thân dài ra, lá to lên Giải chi tiết 38.3 -...