SBT Toán 8 - Kết nối tri thức

Trang chủ Lớp 8 SBT Toán 8 - Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi SBT Toán 8 - Kết nối tri thức trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn SBT Toán 8 - Kết nối tri thức.

Mới cập nhật

Bài 16 trang 83 SBT Toán 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống: Có bao nhiêu kết quả có thể?
Sử dụng kiến thức về kết quả có thể của hành động, thực nghiệm để liệt kê: Trong thực tế, có cách hành...
Bài 15 trang 83 SBT Toán 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống: Khảo sát trên 1 200 người trẻ tuổi ở...
Sử dụng kiến thức về phân loại dữ liệu để xem dữ liệu khảo sát thuộc loại nào. Gợi ý giải bài 15...
Bài 14 trang 83 SBT Toán 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống: Cho hình chóp tứ giác đều S. ABCD có...
Sử dụng kiến thức về hình chóp tứ giác đều hình chóp tứ giác đều: Hình chóp tứ giác đều có: + Mặt...
Bài 13 trang 82 SBT Toán 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống: Cho tam giác ABC có (AB = 3cm, AC...
Sử dụng kiến thức về định lý Pythagore đảo để chứng minh tam giác ABC vuông tại A. Giải chi tiết bài 13...
Bài 12 trang 82 SBT Toán 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống: Cho tam giác ABC có đường cao AH. Lấy...
Sử dụng kiến thức về định lý (trường hợp đồng dạng góc – góc) để chứng minh. Lời Giải bài 12 trang 82...
Bài 11 trang 82 SBT Toán 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống: Nếu thay điều kiện (frac{{MB}}{{MA}} = frac{1}{3}) và (frac{{NB}}{{NC}}...
Sử dụng kiến thức định lí Thalés đảo để chứng minh MN//AC. Hướng dẫn cách giải/trả lời bài 11 trang 82 sách bài...
Bài 10 trang 82 SBT Toán 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao...
Chứng minh tứ giác AFHE là hình chữ nhật dựa vào dấu hiệu: tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật....
Bài 9 trang 82 SBT Toán 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống: Tứ giác AMNP là hình gì?
A, b) Sử dụng dấu hiệu nhận biết hình bình hành để chứng minh tứ giác AMNP, tứ giác BMKP là hình bình...
Bài 8 trang 81 SBT Toán 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống: Cho hàm số (y = left( {3m + 1}...
Sử dụng khái niệm hàm số bậc nhất để tìm m: Hàm số bậc nhất là hàm số cho bởi công thức \(y...
Bài 7 trang 81 SBT Toán 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống: Quãng đường AC gồm hai đoạn thẳng AB và...
Sử dụng kiến thức về các bước giải một bài toán bằng cách lập phương trình để giải bài: Bước 1: Lập phương...