Trang chủ Lớp 8 Hóa lớp 8 Báo cáo bài thực hành 5, Trình bày hiện tượng và viết...

Báo cáo bài thực hành 5, Trình bày hiện tượng và viết các phương trình hóa học của 3 thí nghiệm...

Bài 35. Bài thực hành 5 – Báo cáo bài thực hành 5. Trình bày hiện tượng và viết các phương trình hóa học của 3 thí nghiệm…

 Trình bày hiện tượng và viết các phương trình hóa học của 3 thí nghiệm.

Thí nghiệm 1

– Có bọt khí thoát ra từ mặt viên kẽm, mảnh kẽm tan dần.

– Đốt khí thoát ra từ đầu ống thí nghiệm, khí cháy trong không khí với ngọn lửa xanh mờ (khí \(H_2\))

Phương trình hóa học:

Quảng cáo

\(Zn + 2HCl → ZnCl_2 + H_2\).

\(2H_2O + O_2 → 2H_2O\).

Thí nghiệm 2

– Khí hiđro sinh ra theo ống dẫn khí vào đẩy không khí,đẩy nước ra và chiếm chỗ trong lọ.

– Đưa lọ đựng khí hiđro lại gần ngọn lửa đèn cồn: nếu hiđro tinh khiết chỉ nghe tiếng nổ nhỏ.

Thí nghiệm 3

– CuO từ màu đen chuyển dần thành màu đỏ (đồng kim loại) đồng thời có hơi nước thoát ra.

– Phương trình hóa học:

\(CuO + H_2 → Cu + H_2O\).

Quảng cáo

Mục lục môn Hóa 9