Trang chủ Lớp 8 Hóa lớp 8 Báo cáo thực hành 4, Trình bày kết quả của thí nghiệm...

Báo cáo thực hành 4, Trình bày kết quả của thí nghiệm điều chế khí oxi, thu khí oxi và đốt cháy lưu huỳnh trong khí oxi...

Bài 30. Bài thực hành 4 – Báo cáo thực hành 4. Trình bày kết quả của thí nghiệm điều chế khí oxi, thu khí oxi và đốt cháy lưu huỳnh trong khí oxi…

 Trình bày kết quả của thí nghiệm điều chế khí oxi, thu khí oxi và đốt cháy lưu huỳnh trong khí oxi.

Kết quả của thí nghiệm 1: Đun nóng \(KMnO_4\).

1) Hiện tượng: Chất rắn trong ống nghiệm chuyển dần thành màu đen, tàn đóm đỏ bùng cháy.

2) Viết phương trình hóa học:

\(2KMn{O_{4}} \to {\rm{ }}{K_2}Mn{O_4} + {\rm{ }}Mn{O_2} + {\rm{ }}{O_2}\)

3) Giải thích:

Khi đun nóng kalipemaganat bị phân hủy tạo ra khí oxi.

Quảng cáo

Vì khí oxi duy trì sự cháy nên làm cho tàn đóm đỏ bùng cháy.

Kết quả của thí nghiệm 2: Đốt cháy lưu huỳnh trong không khí và trong khí oxi.

1) Hiện tượng:

– Trong không khí lưu huỳnh cháy với ngọn lửa nhỏ màu xanh nhạt.

– Trong khí oxi lưu huỳnh cháy mãnh liệt hơn.

– Tạo ra chất khí mùi hắc là lưu huỳnh đioxit.

2) Phương trình hóa học:

\(S + O_2 → SO_2\).

3) Giải thích: Vì trong lọ đựng oxi sự tiếp xúc của các phân tử lưu huỳnh với các phân tử oxi nhiều hơn trong không khí nên sự cháy xảy ra mãnh liệt hơn.

4) Kết luận: Ở nhiệt độ cao oxi dễ dàng phản ứng với phi kim tạo ra oxit axit.

Quảng cáo

Mục lục môn Hóa 9