Hóa lớp 8

Trang chủ Lớp 8 Hóa lớp 8
Giải Bài tập Sách giáo khoa Hóa học lớp 8 - SGK Hóa 8 chương: Chất - Nguyên tử - Phân tử, Phản ứng hóa học, Mol và tính toán hóahọc, oxi - không khí - Hiro, nước, Dung dịch. Để học tốt Hóa lớp 8 Baitapsgk.com
Bài 5 trang 132 Hóa 8, Nhôm oxit tác dụng với axit
Nhôm oxit tác dụng với axit sunfuric theo phương trình hóa học như sau:
Bài 4 trang 132 sgk Hóa 8, Cho biết khối lượng mol
Cho biết khối lượng mol của một oxit của kim loại là 160 g/mol, thành phần về khối lượng của kim loại trong oxit đó là 70. Lập công thức hóa học của oxit. Gọi tên oxit đó.
Bài 3 trang 132 sgk Hóa 8, Viết công thức Hóa
Đồng (II) clorua, kẽm sunfat, sắt (III) sufat, magie hiđrocacbonat, natri hiđrophotphat, natri đihiđrophotphat.

Luyện tập

Câu hỏi 1 – Mục 3 – Bài học 23 trang 80 Địa 8, Để học tốt môn Địa Việt Nam, các em cần...
Việt Nam - Đất nước con người - Câu hỏi 1 - Mục 3 - Bài học 23 - Trang 80 SGK Địa lí...
Bài 16.2 Trang 22 bài tập SBT Hóa 8: Cho sơ đồ của các phản ứng sau
Cho sơ đồ của các phản ứng sau . Bài 16.2 Trang 22 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Bài 16: Phương...
Hoạt động 1 trang 66 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1, Hãy điền vào chỗ trống:
1. Phép cộng các phân thức - Hoạt động 1 trang 66 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1. Giải bài tập...
Bài 1 trang 125 Hóa 8, Dùng từ, cụm từ trong khung
Nước - Bài 1 trang 125 sgk Hóa học lớp 8. Dùng từ, cụm từ trong khung ...
Bài 38 trang 30 sgk Toán 8 tập 2, Bài 38. Điểm kiểm tra Toán của một tổ học tập được cho trong bảng...
Bài 38. Điểm kiểm tra Toán của một tổ học tập được cho trong bảng sau. Bài 38 trang 30 sgk toán 8 tập...