Hóa lớp 8

Trang chủ Lớp 8 Hóa lớp 8
Giải Bài tập Sách giáo khoa Hóa học lớp 8 - SGK Hóa 8 chương: Chất - Nguyên tử - Phân tử, Phản ứng hóa học, Mol và tính toán hóahọc, oxi - không khí - Hiro, nước, Dung dịch. Để học tốt Hóa lớp 8 Baitapsgk.com

Quảng cáo
Bài 5 trang 132 Hóa 8, Nhôm oxit tác dụng với axit
Nhôm oxit tác dụng với axit sunfuric theo phương trình hóa học như sau:
Bài 4 trang 132 sgk Hóa 8, Cho biết khối lượng mol
Cho biết khối lượng mol của một oxit của kim loại là 160 g/mol, thành phần về khối lượng của kim loại trong oxit đó là 70. Lập công thức hóa học của oxit. Gọi tên oxit đó.
Bài 3 trang 132 sgk Hóa 8, Viết công thức Hóa
Đồng (II) clorua, kẽm sunfat, sắt (III) sufat, magie hiđrocacbonat, natri hiđrophotphat, natri đihiđrophotphat.

Luyện tập

Bài Tập 5 trang 71 SBT Sử 8: Cuộc nội chiến Cách mạng ở Trung Quốc đã diễn ra như thế nào ?
Cuộc nội chiến Cách mạng ở Trung Quốc đã diễn ra như thế nào ? . Bài Tập 5 trang 71 Sách Bài Tập...
Câu 3 trang 12 Sách bài tập Địa 8: Quan sát hình 4.2. Lược đồ phân bố khí áp và hướng gió chính về...
Quan sát hình 4.2. Lược đồ phân bố khí áp và hướng gió chính về mùa hạ (tháng 7) ở các khu vực khí...
Hoạt động 5 trang 9 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8: Em hãy nêu một số ví dụ về những vật...
Hoạt động 5 trang 9 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8. Chuyển động cong: Ô tô xe máy chuyển động qua...
Câu 2 trang 13 – Địa 8, Dựa vào hình 3.1 ( trang 11), hãy cho biết sự thay đổi cảnh quan tự nhiên...
Sông ngòi và cảnh quan châu Á - Câu 2 – Trang 13 – SGK Địa lí 8. Dựa vào hình 3.1 (SGK trang...
Lý thuyết bất phương trình một ẩn, 1. Bất phương trình một ẩn
1. Bất phương trình một ẩn. Lý thuyết bất phương trình một ẩn - Bất phương trình một ẩn ...