Hóa lớp 8

Trang chủ Lớp 8 Hóa lớp 8
Giải Bài tập Sách giáo khoa Hóa học lớp 8 - SGK Hóa 8 chương: Chất - Nguyên tử - Phân tử, Phản ứng hóa học, Mol và tính toán hóahọc, oxi - không khí - Hiro, nước, Dung dịch. Để học tốt Hóa lớp 8 Baitapsgk.com

Quảng cáo
Bài 5 trang 132 Hóa 8, Nhôm oxit tác dụng với axit
Nhôm oxit tác dụng với axit sunfuric theo phương trình hóa học như sau:
Bài 4 trang 132 sgk Hóa 8, Cho biết khối lượng mol
Cho biết khối lượng mol của một oxit của kim loại là 160 g/mol, thành phần về khối lượng của kim loại trong oxit đó là 70. Lập công thức hóa học của oxit. Gọi tên oxit đó.
Bài 3 trang 132 sgk Hóa 8, Viết công thức Hóa
Đồng (II) clorua, kẽm sunfat, sắt (III) sufat, magie hiđrocacbonat, natri hiđrophotphat, natri đihiđrophotphat.

Luyện tập

Hoạt động 5 trang 43 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Đọc thông tin sau: Người ta sản xuất khí...
Hoạt động 5 trang 43 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2. Ví dụ :  (2{H_2}Obuildrel text{điện phân} over longrightarrow...
Bài 11 trang 131 sgk Toán 8 tập 2, Giải các phương trình:
Giải các phương trình. Bài 11 trang 131 sgk toán 8 tập 2 - Phần Đại số - Ôn tập cuối năm - Toán...
Bài Tập 1 trang 63 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 8: Khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời
Khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng. Bài Tập 1 trang 63 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 8 -...
Dựa vào các văn bản Chiếu dời đô và Hịch tướng sĩ, hãy nêu suy nghĩ của em về vai trò của những người...
Nghị Luận Xã Hội Lớp 8 - Dựa vào các văn bản Chiếu dời đô và Hịch tướng sĩ, hãy nêu suy nghĩ của...
Từ năm 1858 đến năm 1884 là quá trình triều đình Huế đi từ đầu hàng từng bước đến đầu hàng toàn bộ trước...
Bài 25. Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 - 1884) - Từ năm 1858 đến năm 1884 là quá trình triều đình...