Hóa lớp 8

Trang chủ Lớp 8 Hóa lớp 8
Giải Bài tập Sách giáo khoa Hóa học lớp 8 - SGK Hóa 8 chương: Chất - Nguyên tử - Phân tử, Phản ứng hóa học, Mol và tính toán hóahọc, oxi - không khí - Hiro, nước, Dung dịch. Để học tốt Hóa lớp 8 Baitapsgk.com

Bài 3 trang 132 sgk Hóa 8, Viết công thức Hóa
Đồng (II) clorua, kẽm sunfat, sắt (III) sufat, magie hiđrocacbonat, natri hiđrophotphat, natri đihiđrophotphat....

Luyện tập

Bài 21.1 trang 57 SBT Lý 8: Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật nhanh lên thì đại
Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật nhanh lên thì đại lượng nào sau đây của vật không tăng?....
Bài 3 – Trang 50 – SGK Địa 8, Quan sát hình 14.1 (SGK trang 48) và hình 15.1 (SGK trang 52), cho biết...
Đông Nam Á - Đất liền và hải đảo - Bài 3 - Trang 50 - SGK Địa lí 8. Quan sát hình 14.1...
Lập bảng thống kê những thành tựu chủ yếu của kĩ thuật, khoa học, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII –...
Bài 8. Sự phát triển của kĩ thuật khoa học văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII- XIX - Lập bảng thống kê...