Hóa lớp 8

Trang chủ Lớp 8 Hóa lớp 8
Giải Bài tập Sách giáo khoa Hóa học lớp 8 - SGK Hóa 8 chương: Chất - Nguyên tử - Phân tử, Phản ứng hóa học, Mol và tính toán hóahọc, oxi - không khí - Hiro, nước, Dung dịch. Để học tốt Hóa lớp 8 Baitapsgk.com

Báo cáo bài thực hành 5, Trình bày hiện tượng và viết các phương trình hóa học của 3...

Bài 35. Bài thực hành 5 – Báo cáo bài thực hành 5. Trình bày hiện tượng và viết các phương trình hóa học của

Báo cáo thực hành 4, Trình bày kết quả của thí nghiệm điều chế khí oxi, thu khí oxi...

Bài 30. Bài thực hành 4 – Báo cáo thực hành 4. Trình bày kết quả của thí nghiệm điều chế khí oxi, thu khí

Báo cáo thực hành 3, Mô tả những gì quan sát được. Trong hai ống nghiệm, ở ống nào...

Bài 14. Bài thực hành 3 – Báo cáo thực hành 3. Mô tả những gì quan sát được. Trong hai ống nghiệm, ở ống

Báo cáo thực hành 1, So sánh nhiệt độ nóng chảy của hai chất, chất nào không nóng chảy...

Bài 3. Bài thực hành 1 – Báo cáo thực hành 1. So sánh nhiệt độ nóng chảy của hai chất, chất nào không nóng

Báo cáo bài thực hành 2, Mô tả những gì quan sát được ở mỗi thí nghiệm và giải...

Bài 7. Bài thực hành 2 – Báo cáo bài thực hành 2. Mô tả những gì quan sát được ở mỗi thí nghiệm và

Báo cáo thực hành 6, Nêu hiện tượng quan sát được, giải thích và viết phương trình hóa...

Bài 39. Bài thực hành 6 – Báo cáo thực hành 6. Nêu hiện tượng quan sát được, giải thích và viết phương trình hóa

Báo cáo thực hành 7, Hãy tính toán và pha chế các dung dịch sau: 1) 50g dung dịch đường...

Bài 45. Bài thực hành 7 – Báo cáo thực hành 7. Hãy tính toán và pha chế các dung dịch sau: 1) 50g dung

Bài 5 trang 132 Hóa 8, Nhôm oxit tác dụng với axit

Bài luyện tập 7 – Bài 5 trang 132 sgk Hóa học lớp 8. Nhôm oxit tác dụng với axit Nhôm oxit tác dụng với

Bài 4 trang 132 sgk Hóa 8, Cho biết khối lượng mol

Bài luyện tập 7 – Bài 4 trang 132 sgk Hóa học lớp 8. Cho biết khối lượng mol Cho biết khối lượng mol của

Bài 3 trang 132 sgk Hóa 8, Viết công thức Hóa

Bài luyện tập 7 – Bài 3 trang 132 sgk Hóa học lớp 8. Viết công thức hóa học Viết công thức hóa học của

Luyện tập

Speak – Nói trang 28 SGK Anh 8, Look at the picture. Work with a partner. Talk about the position of each item (Hãy...
Unit 3: At home - Ở nhà - Speak - Nói trang 28 SGK Tiếng Anh 8. Look at the picture. Work with a...
Bài 39 trang 30 môn Toán 8 tập 2, Bài 39. Lan mua hai loại hàng và phải trả tổng cộng 120 nghìn đồng
Bài 39. Lan mua hai loại hàng và phải trả tổng cộng 120 nghìn đồng. Bài 39 trang 30 sgk toán 8 tập 2...
Quan sát hình 4 -1, em có nhận xét gì về sự sắp xếp các tế bào ở mô biểu bì
Quan sát hình 4 -1, em có nhận xét gì về sự sắp xếp các tế bào ở mô biểu bì.: MÔ. Mô biểu...