Hóa lớp 8

Trang chủ Lớp 8 Hóa lớp 8
Giải Bài tập Sách giáo khoa Hóa học lớp 8 - SGK Hóa 8 chương: Chất - Nguyên tử - Phân tử, Phản ứng hóa học, Mol và tính toán hóahọc, oxi - không khí - Hiro, nước, Dung dịch. Để học tốt Hóa lớp 8 Baitapsgk.com

Báo cáo bài thực hành 5, Trình bày hiện tượng và viết các phương trình hóa học của 3...
 Trình bày hiện tượng và viết các phương trình hóa học của 3 thí nghiệm.
Báo cáo thực hành 4, Trình bày kết quả của thí nghiệm điều chế khí oxi, thu khí oxi...
 Trình bày kết quả của thí nghiệm điều chế khí oxi, thu khí oxi và đốt cháy lưu huỳnh trong khí oxi.
Bài 5 trang 132 Hóa 8, Nhôm oxit tác dụng với axit
Nhôm oxit tác dụng với axit sunfuric theo phương trình hóa học như sau:
Bài 4 trang 132 sgk Hóa 8, Cho biết khối lượng mol
Cho biết khối lượng mol của một oxit của kim loại là 160 g/mol, thành phần về khối lượng của kim loại trong oxit đó là 70. Lập công thức hóa học của oxit. Gọi tên oxit đó.
Bài 3 trang 132 sgk Hóa 8, Viết công thức Hóa
Viết công thức hóa học của những muối có tên gọi dưới đây:

Luyện tập

Kể lại một lần đi tham quan cùng các bạn trong lớp, Thật sung sướng vì giữa năm học 8 niềm mong ước của...
Văn tự sự lớp 8 - Kể lại một lần đi tham quan cùng các bạn trong lớp. Thật sung sướng vì giữa năm...
Câu 47 trang 12 SBT Toán 8 tập 1: Làm tính chia
Làm tính chia. Câu 47 trang 12 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1 - Bài 11. Chia đa thức cho đơn thức...
Bài 4.6 trang 12 SBT Lý 8: Khi bắn tên, dây cung tác dụng lên mũi tên lực F = 100N. Lực này được
Khi bắn tên, dây cung tác dụng lên mũi tên lực F = 100N. Lực này được biểu diễn bằng vectơ lực F, với...