Hóa lớp 8

Trang chủ Lớp 8 Hóa lớp 8
Giải Bài tập Sách giáo khoa Hóa học lớp 8 - SGK Hóa 8 chương: Chất - Nguyên tử - Phân tử, Phản ứng hóa học, Mol và tính toán hóahọc, oxi - không khí - Hiro, nước, Dung dịch. Để học tốt Hóa lớp 8 Baitapsgk.com

Quảng cáo
Bài 5 trang 132 Hóa 8, Nhôm oxit tác dụng với axit
Nhôm oxit tác dụng với axit sunfuric theo phương trình hóa học như sau:
Bài 4 trang 132 sgk Hóa 8, Cho biết khối lượng mol
Cho biết khối lượng mol của một oxit của kim loại là 160 g/mol, thành phần về khối lượng của kim loại trong oxit đó là 70. Lập công thức hóa học của oxit. Gọi tên oxit đó.
Bài 3 trang 132 sgk Hóa 8, Viết công thức Hóa
Đồng (II) clorua, kẽm sunfat, sắt (III) sufat, magie hiđrocacbonat, natri hiđrophotphat, natri đihiđrophotphat.

Luyện tập

Bài 21.13 trang 59 bài tập SBT Lý 8: Người ta có thể nhận ra sự thay đổi nhiệt năng của một vật rắn...
Người ta có thể nhận ra sự thay đổi nhiệt năng của một vật rắn dựa vào sự thay đổi. Bài 21.13 trang 59...
Bài 4 trang 46 SBT GDCD 8: Những quy định trên nhằm: Xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc, Giữ gìn và
Những quy định trên nhằm: Xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc, Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia...
Câu hỏi 1 – (Mục II Bài học 6 – SGK Trang 43) Sử 8, Qua tình hình của các nước Anh, Pháp, ĐỨc,...
Bài 6. Các nước Anh Pháp Đức Mĩ cuối thế kỉ XIX- Đầu thế kỉ XX - Câu hỏi 1 - (Mục II Bài...
Câu 3 trang 54 Sách bài tập Địa 8: Hoàn thành sơ đồ
Hoàn thành sơ đồ. Câu 3 trang 54 Sách bài tập (SBT) Địa lí 8 - Bài 22. Việt Nam - Đất nước con...
Bài 7 trang 100 sgk Toán 8 – tập 2, Một căn phòng dài 4,5m,
Một căn phòng dài 4,5m. Bài 7 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2 - Hình hộp chữ nhật (tiếp theo) ...