Hóa lớp 8

Trang chủ Lớp 8 Hóa lớp 8
Giải Bài tập Sách giáo khoa Hóa học lớp 8 - SGK Hóa 8 chương: Chất - Nguyên tử - Phân tử, Phản ứng hóa học, Mol và tính toán hóahọc, oxi - không khí - Hiro, nước, Dung dịch. Để học tốt Hóa lớp 8 Baitapsgk.com
Quảng cáo


Bài 5 trang 132 Hóa 8, Nhôm oxit tác dụng với axit
Nhôm oxit tác dụng với axit sunfuric theo phương trình hóa học như sau:
Bài 4 trang 132 sgk Hóa 8, Cho biết khối lượng mol
Cho biết khối lượng mol của một oxit của kim loại là 160 g/mol, thành phần về khối lượng của kim loại trong oxit đó là 70. Lập công thức hóa học của oxit. Gọi tên oxit đó.
Bài 3 trang 132 sgk Hóa 8, Viết công thức Hóa
Đồng (II) clorua, kẽm sunfat, sắt (III) sufat, magie hiđrocacbonat, natri hiđrophotphat, natri đihiđrophotphat.

Luyện tập

Soạn bài Ôn tập và kiểm tra phần tiếng Việt trang 157 SGK Văn lớp 8
Ôn tập và kiểm tra phần tiếng Việt - Soạn bài Ôn tập và kiểm tra phần tiếng Việt trang 157 SGK ngữ văn...
Phân tích, bình giảng: Ông đồ của Vũ Đình Liên, Sáng tác của Vũ Đình Liên là sự hoà quyện của hai nguồn cảm...
- Phân tích, bình giảng: Ông đồ của Vũ Đình Liên. Sáng tác của Vũ Đình Liên là sự hoà quyện của hai...
Lý thuyết. Áp suất khí quyển, 1. Sự tồn tại của áp suất khí quyển: Trái đất và mọi vật trên trái đất đều...
Áp suất khí quyển - Lý thuyết. Áp suất khí quyển. 1. Sự tồn tại của áp suất khí quyển: Trái đất và mọi...
Câu 41 trang 84 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1: Chứng minh rằng đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh bên...
Chứng minh rằng đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh bên của hình thang và song song với hai đáy thì đi qua...
Bài 2 trang 67 môn Hóa 8, Thế tích mol của chất khí phụ thuộc vào:
Chuyển đổi giữa khối lượng thể tích và lượng chất. Bài 2 trang 67 sgk hóa học 8. Thế tích mol của chất...