Hóa lớp 8

Trang chủ Lớp 8 Hóa lớp 8
Giải Bài tập Sách giáo khoa Hóa học lớp 8 - SGK Hóa 8 chương: Chất - Nguyên tử - Phân tử, Phản ứng hóa học, Mol và tính toán hóahọc, oxi - không khí - Hiro, nước, Dung dịch. Để học tốt Hóa lớp 8 Baitapsgk.com

Quảng cáo
Bài 5 trang 132 Hóa 8, Nhôm oxit tác dụng với axit
Nhôm oxit tác dụng với axit sunfuric theo phương trình hóa học như sau:
Bài 4 trang 132 sgk Hóa 8, Cho biết khối lượng mol
Cho biết khối lượng mol của một oxit của kim loại là 160 g/mol, thành phần về khối lượng của kim loại trong oxit đó là 70. Lập công thức hóa học của oxit. Gọi tên oxit đó.
Bài 3 trang 132 sgk Hóa 8, Viết công thức Hóa
Đồng (II) clorua, kẽm sunfat, sắt (III) sufat, magie hiđrocacbonat, natri hiđrophotphat, natri đihiđrophotphat.

Luyện tập

Bài 2 trang 40 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Phản ứng trên thuộc loại phản ứng hiđro khử oxit...
Bài 2 trang 40 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2. Chỉ rõ chỗ sai của việc bố trí thí nghiệm...
Bài 26.2 Trang 35 SBT Hóa 8: Dãy gồm các chất thuộc loại oxit bazơ là
Dãy gồm các chất thuộc loại oxit bazơ là . Bài 26.2 Trang 35 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Bài 26:...
Bài 19.4 trang 50 Sách bài tập Lý 8: Tại sao các chất trông đều có vẻ như liền một khối mặc dù chúng...
Tại sao các chất trông đều có vẻ như liền một khối mặc dù chúng đều được cấu tạo từ các hạt riêng biệt?....
Câu 33 trang 91 Sách bài tập Toán 8 tập 2: Chứng minh rằng tam giác PQR đồng dạng với tam giác
Chứng minh rằng tam giác PQR đồng dạng với tam giác ABC.. Câu 33 trang 91 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2...
Listen – Nghe – Unit 13 trang 124 – Anh 8, 1. Listen to the conversation and fill in the gaps. 2. Hoàn thành...
Unit 13: Festivals - Lễ hội - Listen - Nghe - Unit 13 - Trang 124 - Tiếng Anh 8. 1. Listen to the...