Hóa lớp 8

Trang chủ Lớp 8 Hóa lớp 8
Giải Bài tập Sách giáo khoa Hóa học lớp 8 - SGK Hóa 8 chương: Chất - Nguyên tử - Phân tử, Phản ứng hóa học, Mol và tính toán hóahọc, oxi - không khí - Hiro, nước, Dung dịch. Để học tốt Hóa lớp 8 Baitapsgk.com
Quảng cáo


Bài 5 trang 132 Hóa 8, Nhôm oxit tác dụng với axit
Nhôm oxit tác dụng với axit sunfuric theo phương trình hóa học như sau:
Bài 4 trang 132 sgk Hóa 8, Cho biết khối lượng mol
Cho biết khối lượng mol của một oxit của kim loại là 160 g/mol, thành phần về khối lượng của kim loại trong oxit đó là 70. Lập công thức hóa học của oxit. Gọi tên oxit đó.
Bài 3 trang 132 sgk Hóa 8, Viết công thức Hóa
Đồng (II) clorua, kẽm sunfat, sắt (III) sufat, magie hiđrocacbonat, natri hiđrophotphat, natri đihiđrophotphat.

Luyện tập

Bài 2 trang 31 Tập bản đồ Địa lí 8: Bài 27: Thực hành: Đọc bản đồ Việt Nam
Bài 2 trang 31 Tập bản đồ Địa lí 8. Bài 27: Thực hành: Đọc bản đồ Việt Nam ...
Hoạt động 2 trang 86 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1: Từ những công thức trên, em hãy cho biết:
Hoạt động 2 trang 86 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1. Bài 19. Chuyển đổi giữa khối lượng ...
Bài 1 trang 66 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: oxit nào tác dụng với nước?
Bài 1 trang 66 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2. b) các phương trình hóa học và tên sản phầm....
Câu 3 trang 51 Sách bài tập Toán 8 tập 2: Đặt giấu “,≥,≤” vào ô vuông cho thích hợp
Đặt giấu “,≥,≤” vào ô vuông cho thích hợp . Câu 3 trang 51 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2 - Bài...
Bài tập 15 trang 170 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1, Tính diện tích hình thang cân có hai đáy bằng...
Bài tập - Chủ đề 4 : Diện tích đa giác - Bài tập 15 trang 170 Tài liệu dạy – học Toán 8...