Trang chủ Lớp 8 Hóa lớp 8 Báo cáo thực hành 1, So sánh nhiệt độ nóng chảy của...

Báo cáo thực hành 1, So sánh nhiệt độ nóng chảy của hai chất, chất nào không nóng chảy khi nước sôi? Vì sao?...

Bài 3. Bài thực hành 1 – Báo cáo thực hành 1. So sánh nhiệt độ nóng chảy của hai chất, chất nào không nóng chảy khi nước sôi? Vì sao? …

Tính chất nóng chảy của chất – Tách chất từ hỗn hợp

Bài 1 (trang 13 sgk Hóa 8): So sánh nhiệt độ nóng chảy của hai chất, chất nào không nóng chảy khi nước sôi? Vì sao? 

Quảng cáo

Toncparafin = 42 – 62\(^oC\).

T0nclưu huỳnh = 113\(^oC\).

Khi nước sôi thì lưu huỳnh không nóng chảy vì nhiệt độ nóng chảy của lưu huỳnh lớn hơn nhiệt độ của nước sôi (113\(^oC\) > 100\(^oC\)).

Bài 2 (trang 13 sgk Hóa 8): Ghi tên chất được tách riêng trên giấy lọc và trong ống nghiệm. Giải thích quá trình tiến hành.

Khi lọc thu được cát trên giấy lọc và dung dịch muối ăn trong suốt.Khi đun nóng nước bốc hơi hết thu được muối ăn. Đó là muối kết tinh. => Tách được muối và cát.

Quảng cáo

Mục lục môn Hóa 9