Trang chủ Lớp 8 Ngữ văn lớp 8 Luyện tập Tính thống nhất về chủ đề của văn bản trang...

Luyện tập Tính thống nhất về chủ đề của văn bản trang 13 SGK ngữ văn 8, Phân tích tính thống nhất về chủ đề của văn bản Rừng cọ quê ...

Tính thống nhất về chủ đề của văn bản – Luyện tập Tính thống nhất về chủ đề của văn bản trang 13 SGK ngữ văn 8. Phân tích tính thống nhất về chủ đề của văn bản Rừng cọ quê tôi.

1. Phân tích tính thống nhất về chủ đề của văn bản Rừng cọ quê tôi.
a) Căn cứ vào nhan đề văn bản Rừng cọ quê tôi.

2.Ý có khả năng làm bài viết không bảo đảm tính thống nhất về chủ đề

: a và d.

3.Có những ý lạc chủ đề c, g. Có những ý hợp với chủ đề nhưng do diễn

Quảng cáo

đạt chưa tốt nên thiếu sự tập trung vào chủ đề b, e.

Có thể bố sung điều chỉnh lại như sau:

a)  Cứ mùa thu về, mỗi lần thấy các em nhỏ núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đến trường, lòng lại náo nức, rộn rã, xốn xang.

b)  Cảm thấy con đường “đi lại lắm lần” tự nhiên cũng thấy lạ, nhiều cảnh vật thay dổi.

c)  Muốn cố gắng tự mang sách vở như một hlọc trò thực sự.

d)  Cảm thấy ngôi trường vốn qua lại nhiều lần cùng có nhiều biển đổi.

e)  Cảm thấy gần gũi, thân thương đối với lớp học, với những người bạn mới.

Quảng cáo