Trang chủ Lớp 8 SBT Hóa lớp 8 Bài 44.5 Trang 61 Sách bài tập Hóa 8: Hãy tính Toán...

Bài 44.5 Trang 61 Sách bài tập Hóa 8: Hãy tính Toán và trình bày cách pha chế 0,5 lít dung dịch H2SO4 có nồng...

Chia sẻ
Hãy tính toán và trình bày cách pha chế 0,5 lít dung dịch H2SO4 có nồng độ 1M từ H2SO4 có nồng độ 98%, khối lượng riêng là 1,84 g/ml.. Bài 44.5 Trang 61 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 – Bài 44: Luyện tập chương 6 – Hóa học 8

Hãy tính toán và trình bày cách pha chế 0,5 lít dung dịch H2SO4 có nồng độ 1M từ H2SO4 có nồng độ 98%, khối lượng riêng là 1,84 g/ml.

Trả lời    

Phần tính toán :

– Tim số mol H2SO4 cần dùng để pha chế500 ml dung dịch H2SO4 1M :

\({n_{{H_2}S{O_4}}} = {{1 \times 500} \over {1000}} = 0,5(mol)\) , có khối lượng là :

\({m_{{H_2}S{O_4}}} = 98 \times 0,5 = 49(g)\)

– Tìm khối lượng H2SO4 98 % có chứa 49 g H2SO4

\({m_{{H_2}S{O_4}\,\,98\% }} = {{100 \times 49} \over {98}} = 50(g)\)

\({V_{{H_2}S{O_4}\,\,\,98\% }} = {{50} \over {1,84}} \approx 27,2(ml)\)

Phần pha chế:

Đổ khoảng 400 ml nước cất vào cốc chia độ có dung tích 1 lít. Rót từ từ 27,2 ml H2SO4 98% vào cốc, khuấy đều. Sau đó thêm dần dần nước cất vào cốc cho đủ 500 ml. Ta đã pha chế được 500 ml dung dịch H2SO4 1M.