Trang chủ Lớp 8 SBT Vật lý lớp 8 Bài 4.10 trang 14 Sách bài tập Lý 8: Kéo vật có...

Bài 4.10 trang 14 Sách bài tập Lý 8: Kéo vật có khối lượng 50kg trên mặt phẳng nghiêng 30°. Hãy biểu diễn 3...

Kéo vật có khối lượng 50kg trên mặt phẳng nghiêng 30°. Hãy biểu diễn 3 lực sau đây tác dụng lên vật bằng các vectơ lực. Bài 4.10 trang 14 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8 – Bài 4: Biểu diễn lực

Advertisements (Quảng cáo)

Kéo vật có khối lượng 50kg trên mặt phẳng nghiêng 30°. Hãy biểu diễn 3 lúc sau đây tác dụng lên vật bằng các vectơ lực:

– Trọng lực \(\overrightarrow {P}\)

– Lực kéo \(\overrightarrow {{F_k}}\) song song với mặt phẳng nghiêng, hướng lên trên, có cường độ 250N.

– Lực \(\overrightarrow {Q}\) đỡ vật có phương vuông góc với mặt nghiêng, hướng lên trên, có cường độ 430N.

Chọn tỉ xích 1cm ứng với 100N

Advertisements (Quảng cáo)

Biểu diễn như hình 4.1G