Tin học lớp 8

Trang chủ Lớp 8 Tin học lớp 8
Để học tốt tin học lớp 8 - Giải bài tập SGK Tin học 8: Lập trình đơn giản, phần mềm học tập ...
Chương 2. Phần mềm học tập
  • Bài 10: Làm quen với giải phẫu cơ thể người bằng phần mềm Anatomy
  • Bài 11: Giải toán và vẽ hình phẳng với GeoGebra
  • Bài 12: Vẽ hình không gian với GeoGebra
Độ lệch chuẩn là một khái niệm rất quan trọng trong đánh giá dữ liệu thống kê.
Độ lệch chuẩn là một khái niệm rất quan trọng trong đánh giá dữ liệu thống kê. Giả sử ta có bộ dữ liệu thống kê gồm n phần tử có giá trị tương ứng l
Câu lệnh khai báo biến mảng sau đây máy tính có thực hiện được không? var N: integer; A: array[1.N] of real;
Câu lệnh khai báo biến mảng sau đây máy tính có thực hiện được không?
Phát biểu “Có thể xem biến mảng là một biến được tạo từ nhiều biến có cùng kiểu, nhưng chỉ dưới một tên duy...
Phát biểu : “Có thể xem biến mảng là một biến được tạo từ nhiều biến có cùng kiểu, nhưng chỉ dưới một tên duy nhất. “
Hãy nêu các lợi ích của việc sử dụng biến mảng trong chương trình.dụng biến mảng trong chương trình
Hãy nêu các lợi ích của việc sử dụng biến mảng trong chương trình.dụng biến mảng trong chương trình

Quảng cáo
Hãy tìm hiểu mỗi đoạn lệnh sau đây và cho biết với đoạn lệnh đó chương trình thực hiện bao nhiêu vòng lặp ?...
Hãy tìm hiểu mỗi đoạn lệnh sau đây và cho biết với đoạn lệnh đó chương trình thực hiện bao nhiêu vòng lặp ? Hãy rút ra nhận xét của em.

Luyện tập

Câu 3 trang 13 – SGK Địa 8, Em hãy sưu tầm và ghi tóm tắt những thông báo về một số thiên tai...
Sông ngòi và cảnh quan châu Á - Câu 3 – Trang 13 – SGK Địa lí 8. Em hãy sưu tầm và ghi...
Bài 1 trang 30 sgk hóa học 8, Hãy chỉ ra từ nào chỉ vật thể tự nhiên
Bài luyện tập 1 - Bài 1 trang 30 sgk hóa học 8. Hãy chỉ ra từ nào chỉ vật thể tự nhiên... ...
Bài tập trắc nghiệm 9,10,11,12,13,14,15,16 trang 52 SBT Sinh 8: Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong
Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau .. Bài tập trắc nghiệm 9,10,11,12,13,14,15,16 trang 52 SBT Sinh học...
Hãy trình bày khái quát cấu tạo của tuyến trên thận: TUYẾN TỤY VÀ TUYẾN TRÊN THẬN
Hãy trình bày khái quát cấu tạo của tuyến trên thận. TUYẾN TỤY VÀ TUYẾN TRÊN THẬN. Tuyến trên thận gồm có phần vỏ...
Câu 156 trang 99 SBT Toán 8 tập 1: Chứng minh rằng tam giác DEF là tam giác đều.
Chứng minh rằng tam giác DEF là tam giác đều.. Câu 156 trang 99 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1 - Bài...