Tin học lớp 8

Trang chủ Lớp 8 Tin học lớp 8
Để học tốt tin học lớp 8 - Giải bài tập SGK Tin học 8: Lập trình đơn giản, phần mềm học tập ...
Chương 2. Phần mềm học tập
  • Bài 10: Làm quen với giải phẫu cơ thể người bằng phần mềm Anatomy
  • Bài 11: Giải toán và vẽ hình phẳng với GeoGebra
  • Bài 12: Vẽ hình không gian với GeoGebra

Luyện tập

Câu 81 trang 90 Sách bài tập Toán 8 tập 1: Chu vi hình bình hành ABCD bằng 10cm, chu vi tam giác ABD...
Chu vi hình bình hành ABCD bằng 10cm, chu vi tam giác ABD bằng 9cm. Tính độ dài BD.. Câu 81 trang 90 Sách...
Trả lời gợi ý Bài 20 trang 55 GDCD lớp 8: Bài 20: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Trả lời gợi ý Bài 20 trang 55 SGK GDCD lớp 8: Bài 20: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt...
Soạn bài Hai cây phong – Ngữ văn lớp 8
Hai cây phong - Ai-ma-tốp - Soạn bài Hai cây phong. I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Về tác giả: Ai-ma-tốp là nhà văn...