Tin học lớp 8

Trang chủ Lớp 8 Tin học lớp 8
Để học tốt tin học lớp 8 - Giải bài tập SGK Tin học 8: Lập trình đơn giản, phần mềm học tập ...
Chương 2. Phần mềm học tập
  • Bài 10: Làm quen với giải phẫu cơ thể người bằng phần mềm Anatomy
  • Bài 11: Giải toán và vẽ hình phẳng với GeoGebra
  • Bài 12: Vẽ hình không gian với GeoGebra
Câu lệnh khai báo biến mảng sau đây máy tính có thực hiện được không? var N: integer; A: array[1.N] of real;
Câu lệnh khai báo biến mảng sau đây máy tính có thực hiện được không?
Phát biểu “Có thể xem biến mảng là một biến được tạo từ nhiều biến có cùng kiểu, nhưng chỉ dưới một tên duy...
Phát biểu : “Có thể xem biến mảng là một biến được tạo từ nhiều biến có cùng kiểu, nhưng chỉ dưới một tên duy nhất. “
Hãy nêu các lợi ích của việc sử dụng biến mảng trong chương trình.dụng biến mảng trong chương trình
Hãy nêu các lợi ích của việc sử dụng biến mảng trong chương trình.dụng biến mảng trong chương trình

Quảng cáo
Hãy tìm hiểu mỗi đoạn lệnh sau đây và cho biết với đoạn lệnh đó chương trình thực hiện bao nhiêu vòng lặp ?...
Hãy tìm hiểu mỗi đoạn lệnh sau đây và cho biết với đoạn lệnh đó chương trình thực hiện bao nhiêu vòng lặp ? Hãy rút ra nhận xét của em.
Hãy tìm hiểu các thuật Toán sau đây và cho biết khi thực hiện thuật Toán, máy tính sẽ bao nhiêu vòng lặp?
Hãy tìm hiểu các thuật toán sau đây và cho biết khi thực hiện thuật toán, máy tính sẽ bao

Luyện tập

Câu 16 trang 157 Sách bài tập Toán 8 tập 1: Tính các cạnh của một hình chữ nhật
Tính các cạnh của một hình chữ nhật. Câu 16 trang 157 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1 - Bài 2. Diện...
Bạn nào đúng trang 22 Tài liệu dạy & học Toán lớp 8 tập 2: Giải phương trình
5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu - Bạn nào đúng trang 22 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài...
Bài 4 trang 60 Sách bài tập GDCD 8: Học sinh cần tự giác tìm hiểu và thực hiện nghiêm chỉnh các qui định...
Học sinh cần tự giác tìm hiểu và thực hiện nghiêm chỉnh các qui định về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ...
Bài tập trắc nghiệm 11,12,13,14,15 trang 80 SBT Sinh học 8: Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài
Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau . Bài tập trắc nghiệm 11,12,13,14,15 trang 80 SBT Sinh học...
Câu hỏi Bài 6 trang 86 Toán 8 Tập 1 : Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao AH (h.55). Tìm hình...
Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 86 Toán 8 Tập 1 . AB đối xứng với AC qua AH BC đối xứng với...