Trang chủ Lớp 8 Vật lý lớp 8 Bài C4 trang 99 SGK Lý 8, Hãy kể tên các dụng...

Bài C4 trang 99 SGK Lý 8, Hãy kể tên các dụng cụ có sử dụng động cơ nổ bốn kì mà em biết....

Bài 28: Động cơ nhiệt – Bài C4 trang 99 SGK Vật lí 8. Hãy kể tên các dụng cụ có sử dụng động cơ nổ bốn kì mà em biết.

Tùy theo học sinh.

Có thể gợi ý một số ví dụ sau: Động cơ xe mô tô, động cơ xe máy phát điện, động cơ máy tàu…