Trang chủ Lớp 8 Vật lý lớp 8 Câu C3 trang 96 Lý 8, Hãy tìm ví dụ về sự...

Câu C3 trang 96 Lý 8, Hãy tìm ví dụ về sự biểu hiện của định luật trên trong các hiện tượng cơ và nhiệt....

Bài 27: Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt – Câu C3 trang 96 SGK Vật lí 8. Hãy tìm ví dụ về sự biểu hiện của định luật trên trong các hiện tượng cơ và nhiệt.

Hãy tìm ví dụ về sự biểu hiện của định luật trên trong các hiện tượng cơ và nhiệt.

 Thả viên bi từ trên cao xuống nền gạch. Khi rơi xuống, thế năng chuyển hóa dần thành động năng. Khi rơi đến sàn nhà, một phần cơ năng đã chuyển hóa thành nhiệt năng làm sàn nhà và viên bi nóng lên.