Trang chủ Lớp 9 Công nghệ 9 Em có suy nghĩ gì về triển vọng của nghề nấu ăn...

Em có suy nghĩ gì về triển vọng của nghề nấu ăn ?...

Bài 1. Giới thiệu nghề nấu ăn – Câu 3 trang 10 SGK Công Nghệ 9 – Nấu ăn. Em có suy nghĩ gì về triển vọng của nghề nấu ăn ?

Em có suy nghĩ gì về triển vọng của nghề nấu ăn ? 

Quảng cáo

Ngành nấu ăn rất triển vọng vì ẩm thực luôn luôn quan trọng trong cuộc sống,học thật tốt và đam mê với nghề là sẽ phát triển tốt.

Nấu ăn là một nét văn hoá của người Việt, và ăn uống luôn quan trọng trong mọi thời đại nên nghề nấu ăn chắc chắn sẽ phát triển.