Trang chủ Lớp 9 Giáo dục công dân 9 - Chân trời sáng tạo Câu Luyện tập 1 trang 52 GDCD 9 Chân trời sáng tạo:...

Câu Luyện tập 1 trang 52 GDCD 9 Chân trời sáng tạo: Em đồng tình hay không đồng tình với các nhận định nào dưới đây? Vì sao?...

Em đọc kĩ các ý kiến và dựa vào kiến thức đã học trong bài để đưa ra quan điểm. Vận dụng kiến thức giải Câu Luyện tập 1 trang 52 SGK Giáo dục công dân (GDCD) lớp 9 Chân trời sáng tạo - Bài 9. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí.

Em đồng tình hay không đồng tình với các nhận định nào dưới đây? Vì sao?

a. Trách nhiệm pháp lý là hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật

b. Mọi hành vi trái với quy định của pháp luật đều vi phạm pháp luật

c. Trẻ em dù có phạm tội cũng không phải chịu trách nhiệm hình sự

d. Công dân phải đủ 18 tuổi trở lên thì mới được xem là chủ thể của vi phạm pháp luật

e. Chủ thể của vi phạm pháp luật có thể chịu đồng thời nhiều trách nhiệm pháp lý cùng lúc

Advertisements (Quảng cáo)

Em đọc kỹ các ý kiến và dựa vào kiến thức đã học trong bài để đưa ra quan điểm cá nhân. Giải thích cụ thể

a. Đồng tình. Trách nhiệm pháp lý xuất hiện khi có hành vi vi phạm pháp luật xảy ra. Khi một cá nhân hoặc tổ chức vi phạm các quy định pháp luật, họ sẽ phải chịu các hậu quả pháp lý tương ứng, như bị xử phạt hành chính, chịu trách nhiệm dân sự, hoặc chịu trách nhiệm hình sự.

b. Đồng tình. Hành vi trái với quy định của pháp luật, dù ở bất kỳ lĩnh vực nào (hành chính, dân sự, hình sự, lao động, kinh doanh, thương mại...), đều được coi là vi phạm pháp luật. Mức độ vi phạm và hình thức xử lý sẽ phụ thuộc vào tính chất và mức độ nghiêm trọng của hành vi đó.

c. Không đồng tình. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, trẻ em từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về một số tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. Trẻ em từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm. Tuy nhiên, việc xử lý trẻ em phạm tội sẽ được áp dụng các biện pháp đặc biệt nhằm giáo dục và cải tạo, phù hợp với lứa tuổi và mức độ nhận thức của các em.

d. Không đồng tình. Theo quy định của pháp luật hình sự Việt Nam, người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về một số tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

e. Đồng tình. Một hành vi vi phạm pháp luật có thể dẫn đến nhiều loại trách nhiệm pháp lý cùng lúc. Ví dụ, một hành vi phạm tội có thể dẫn đến trách nhiệm hình sự (bị truy tố và xét xử), trách nhiệm dân sự (bồi thường thiệt hại cho nạn nhân), và trách nhiệm hành chính (bị xử phạt hành chính).