Trang chủ Lớp 9 Giáo dục công dân 9 - Chân trời sáng tạo Câu Vận dụng trang 53 GDCD 9 Chân trời sáng tạo: Em...

Câu Vận dụng trang 53 GDCD 9 Chân trời sáng tạo: Em hãy lập kế hoạch tổ chức một buổi tuyên truyền pháp luật (có thể chọn pháp luật về hôn nhân và gia đình, pháp luật về giao...

Em liên hệ thực tế để hoàn thành bài tập. Giải và trình bày phương pháp giải Câu Vận dụng trang 53 SGK Giáo dục công dân (GDCD) lớp 9 Chân trời sáng tạo - Bài 9. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí.

Em hãy lập kế hoạch tổ chức một buổi tuyên truyền pháp luật (có thể chọn pháp luật về hôn nhân và gia đình, pháp luật về giao thông, pháp luật về hành chính,…) trong phạm vi lớp học

Em liên hệ thực tế để hoàn thành bài tập

Kế hoạch buổi tuyên truyền pháp luật về giao thông

I. Mục tiêu

Nâng cao nhận thức về các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ.

Tuyên truyền và giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về giao thông cho học sinh.

Giảm thiểu vi phạm giao thông và tai nạn giao thông trong cộng đồng học sinh.

II. Đối tượng tham gia

- Học sinh lớp 9A

- Giáo viên chủ nhiệm

III. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: 19/3/2025

- Địa điểm: Phòng học lớp 9A

IV. Nội dung chương trình

1. Chuẩn bị

1.1. Phân công nhiệm vụ

- Giáo viên chủ nhiệm: Chịu trách nhiệm tổng quát, phối hợp với học sinh.

- Học sinh phụ trách thiết bị: Chuẩn bị máy chiếu, loa, micro, và các thiết bị cần thiết khác.

- Học sinh phụ trách nội dung: Thu thập tài liệu, chuẩn bị bài thuyết trình và các hoạt động tương tác.

1.2. Chuẩn bị tài liệu

- Slide bài giảng về pháp luật giao thông.

- Tài liệu tham khảo và tờ rơi về luật giao thông.

- Video clip minh họa về an toàn giao thông.

2. Chương trình buổi tuyên truyền

2.1. Phần 1: Khai mạc (10 phút)

Advertisements (Quảng cáo)

- Giới thiệu về mục tiêu và ý nghĩa của buổi tuyên truyền.

- Giới thiệu đại biểu, khách mời (nếu có).

2.2. Phần 2: Nội dung chính (60 phút)

- Bài thuyết trình về pháp luật giao thông (30 phút)

- Giới thiệu về các quy định cơ bản của pháp luật giao thông đường bộ.

- Quy tắc an toàn khi tham gia giao thông: đội mũ bảo hiểm, tuân thủ tín hiệu đèn giao thông, quy định về tốc độ, v.v.

- Hình thức xử phạt các hành vi vi phạm giao thông phổ biến.

- Chiếu video clip minh họa (10 phút)

- Các tình huống giao thông thực tế và cách xử lý.

- Hỏi đáp và thảo luận (20 phút)

- Học sinh đặt câu hỏi về các tình huống giao thông và nhận được giải đáp từ giáo viên hoặc chuyên gia (nếu có).

2.3. Phần 3: Hoạt động tương tác (30 phút)

- Trò chơi tìm hiểu luật giao thông (15 phút)

- Chia học sinh thành các nhóm và tổ chức các trò chơi liên quan đến kiến thức giao thông.

- Tình huống giả định (15 phút)

- Tổ chức các tình huống giả định về vi phạm giao thông và thảo luận cách xử lý.

2.4. Phần 4: Kết thúc (10 phút)

- Tổng kết lại những kiến thức đã được truyền đạt.

- Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ pháp luật giao thông.

- Cảm ơn và kết thúc buổi tuyên truyền.

V. Phân công cụ thể

1. Giáo viên chủ nhiệm

- Chịu trách nhiệm tổng quát, điều phối buổi tuyên truyền.

2. Học sinh phụ trách thiết bị

- Chuẩn bị máy chiếu, loa, micro, và các thiết bị cần thiết.

3. Học sinh phụ trách nội dung

- Chuẩn bị slide bài giảng, thu thập tài liệu và video clip.

- Chuẩn bị các câu hỏi cho phần thảo luận và tình huống giả định.