Trang chủ Bài học Bài 9. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí (Giáo dục công dân 9 – Chân trời sáng tạo)

Bài 9. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí (Giáo dục công dân 9 – Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải, trả lời 8 câu hỏi, bài tập thuộc Bài 9. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí (Giáo dục công dân 9 – Chân trời sáng tạo). Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: Giáo dục công dân 9 - Chân trời sáng tạo


Câu Luyện tập 3 trang 47 GDCD 9 Chân trời sáng tạo: Em hãy xác định dấu hiệu vi phạm, loại vi phạm và...
Em đọc kĩ các trường hợp và dựa vào kiến thức đã học trong bài để hoàn thành bài tập. Trả lời Câu...
Câu Vận dụng trang 53 GDCD 9 Chân trời sáng tạo: Em hãy lập kế hoạch tổ chức một buổi tuyên truyền pháp luật...
Em liên hệ thực tế để hoàn thành bài tập. Giải và trình bày phương pháp giải Câu Vận dụng trang 53 SGK...
Câu Luyện tập 1 trang 52 GDCD 9 Chân trời sáng tạo: Em đồng tình hay không đồng tình với các nhận định nào...
Em đọc kĩ các ý kiến và dựa vào kiến thức đã học trong bài để đưa ra quan điểm. Vận dụng kiến...
Câu Luyện tập 2 trang 52 GDCD 9 Chân trời sáng tạo: Em hãy xác định các hành vi vi phạm pháp luật của...
Em đọc kĩ các trường hợp vi phạm và dựa vào kiến thức đã học trong bài để xác định. Lời giải Câu...
Câu Khám phá 1 trang 49 GDCD 9 Chân trời sáng tạo: Em hãy quan sát sơ đồ, đọc thông tin trong bảng và...
Em đọc kĩ các thông tin trong bảng và các trường hợp để phân tích các hành vi của chủ. Phân tích, đưa...
Câu Khám phá 2 trang 50 GDCD 9 Chân trời sáng tạo: Em hãy quan sát sơ đồ và đọc thông tin sau để...
Em đọc kĩ thông tin và quan sát sơ đồ để trả lời câu hỏi. Gợi ý giải Câu Khám phá 2 trang...
Câu Mở đầu trang 48 GDCD 9 Chân trời sáng tạo: Em hãy quan sát các hình ảnh sau và cho biết chủ thể...
Em liên hệ thực tế từ bản thân. Hướng dẫn cách giải/trả lời Câu Mở đầu trang 48 SGK Giáo dục công dân...
Bài 9. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí Giáo dục công dân 9 - Chân trời sáng tạo: Em đồng tình...
Giải và trình bày phương pháp giải bài 9. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí - SGK Giáo dục công...