Trang chủ Lớp 9 Ngữ văn lớp 9 Luyện tập bài Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo) trang...

Luyện tập bài Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo) trang 74 SGK Văn 9, Công nghệ cao: công nghệ dựa trên cơ sở khoa học kĩ thuật hiện...

Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo) – Luyện tập bài Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo) trang 74 SGK Văn 9. Công nghệ cao: công nghệ dựa trên cơ sở khoa học kĩ thuật hiện đại, có độ chính xác và hiệu quả kinh tế cao.

1. Hai mô hình có khả năng tạo ra những từ ngữ mới theo kiểu “x + tặc”

“x + hóa:”: lão hóa, cơ giới hóa, điện khí hóa, công nghiệp hóa, ôxi hóa..

“x + trường”: nông trường, công trường, ngư trường, thương trường, chiến trường…

2. Các từ mới được dùng phổ biên hiện nay:

–     Bàn tay vàng: bàn tay khéo léo, tài giỏi hiếm có trong việc thực hiện một thao tác lao động, kĩ thuật nào đó đạt hiệu quả xuất sắc.

–    Cơm bụi: cơm giá rẻ, thường bán trong các quán cơm nhỏ, tạm bợ.

Quảng cáo

–     Công nghệ cao: công nghệ dựa trên cơ sở khoa học kĩ thuật hiện đại, có độ chính xác và hiệu quả kinh tế cao 

–     Hiệp định khung: hiệp định có tính chất nguyên tắc chung về một vấn đề lớn, được kí kết thường là giữa hai chính phủ, có thể dựa vào đc triển khai và kí kết những vấn đề cụ thể.

–    Đa dạng sinh học: phong phú, đa dang về nguồn gien, về giống loài sinh vật trong tự nhiên.

3. Các từ mượn tiếng Hán: mãng xà, biên phòng, tham ô, tô thuế, phê bình, phê phán, ca sĩ, nô lệ.

Các từ mượn của ngôn ngữ châu Âu: xà phòng, ô tô, ra-đi-ô, ô xi, cà phê, ca nô.

4. Những hình thức phát triển của từ vựng là phát triển về nghĩa của từ ngữ và phát triển về số lượng từ ngữ. Sự phát triển về si lượng từ ngữ có thế diễn ra bằng hai cách: cấu tạo từ ngữ mới và mượn từ ngữ của tiếng nước ngoài (xem lại phần Tiếng Việt – Bài 5, 6).

Thảo luận vấn đề: từ vựng của một ngôn ngữ có thể thay đổi hay không?

–     Cần khẳng định: từ vựng cùa một ngôn ngữ luôn luôn thay đổi.

–    Vì sao? Các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội luôn luôn thay đổi, phát triển. Nhận thức của con người cũng vận động, thay đổi và phát triển theo. Từ vựng thay đổi và phát triển để đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội, đáp ứng nhu cầu giao tiếp của con người trong xã hội. Chẳng hạn khi khoa học kĩ thuật phát triển, đạt độ chính xác và hiệu quả kinh tế cao; công nghệ dựa trên cơ sở đó được gọi là công nghệ cao…

Quảng cáo