Ngữ văn lớp 9

Trang chủ Lớp 9 Ngữ văn lớp 9
Một số bạn trẻ hiện nay cho rằng: Trước hết phải là sống cho mình. Theo em, sống có...

Nghị luận xã hội lớp 9 – Một số bạn trẻ hiện nay cho rằng: Trước hết phải là sống cho mình. Theo em, sống

Soạn bài xưng hô trong hội thoại trang 38 SGK Văn 9 – Văn 9

Xưng hô trong hội thoại – Soạn bài xưng hô trong hội thoại trang 38 SGK Văn 9. Trong đoạn trích thứ nhất, sự xưng

Cảm nghĩ sau khi đọc bài: Đấu tranh cho một thế giới hoà bình: Mác-két đã có một lối...

Đấu tranh cho một thế giới hòa bình – Mác-két – Cảm nghĩ sau khi đọc bài: Đấu tranh cho một thế giới hoà bình..

Phân tích bài thơ Viếng lăng Bác của Viễn Phương ( bài 2): Bài thơ diễn tả niềm kính...

Viếng Lăng Bác – Viễn Phương – Phân tích bài thơ Viếng lăng Bác của Viễn Phương ( bài 2).. Bài thơ diễn tả niềm

Soạn bài Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) SBT Ngữ Văn 9 tập 2: Giải câu 1, 2,...

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 64 SBT Ngữ Văn 9 tập 2. Bài tập 1, trang 97 – 98, SGK.. Soạn bài

Soạn bài Chuyện người con gái Nam Xương trang 43 Văn 9 – Ngữ văn lớp 9

Chuyện người con gái nam xương – Nguyễn Dữ – Soạn bài Chuyện người con gái Nam Xương trang 43 SGK Văn 9. 2. Nhân

Thuyết minh về cá lòng tong nấu đọt cóc: Khi mùa nước nổi bắt đầu dâng ớ các tỉnh...

Văn thuyết minh lớp 9 – Thuyết minh về cá lòng tong nấu đọt cóc.. Khi mùa nước nổi bắt đầu dâng ớ các tỉnh

Suy nghĩ của em về việc gian lận trong thi cử hiện nay, Môi trường học đường của chúng...

Văn nghị luận lớp 9 – Suy nghĩ của em về việc gian lận trong thi cử hiện nay. Môi trường học đường của chúng

Kể về một người đáng kính, đáng yêu : Người thầy giáo cũ của bố em: Cụ là thầy...

Văn tự sự lớp 9 – Kể về một người đáng kính, đáng yêu : Người thầy giáo cũ của bố em.. Cụ là thầy

Hãy bình luận nội dung bài thơ Nói với con của Y Phương (Bài 10), Nội dung bài thơ...

Nói với con – Y Phương – Hãy bình luận nội dung bài thơ Nói với con của Y Phương (Bài 10). Nội dung bài

Luyện tập

Câu 41 trang 106 SBT Toán 9 Tập 2: a) Chứng minh ABCD là tứ giác nội tiếp
a) Chứng minh ABCD là tứ giác nội tiếp . Câu 41 trang 106 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 2 - Bài...
Bình luận ý thơ sau: Nhớ câu kiến ngãi bất vi – Làm người thế ấỵ cũng phi anh hùng. (Truyện Lục Vân Tiên...
Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga - Nguyễn Đình Chiểu - Bình luận ý thơ sau: Nhớ câu kiến ngãi bất vi...
Câu 67 trang 167 Sách BT Toán 9 Tập 1: Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A và B. Kẻ...
Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A và B. Kẻ các đường kính AOC, AO’D. Chứng minh rằng ba điểm...