Ngữ văn lớp 9

Trang chủ Lớp 9 Ngữ văn lớp 9
Một số bạn trẻ hiện nay cho rằng: Trước hết phải là sống cho mình. Theo em, sống có...

Nghị luận xã hội lớp 9 – Một số bạn trẻ hiện nay cho rằng: Trước hết phải là sống cho mình. Theo em, sống

Soạn bài xưng hô trong hội thoại trang 38 SGK Văn 9 – Văn 9

Xưng hô trong hội thoại – Soạn bài xưng hô trong hội thoại trang 38 SGK Văn 9. Trong đoạn trích thứ nhất, sự xưng

Cảm nghĩ sau khi đọc bài: Đấu tranh cho một thế giới hoà bình: Mác-két đã có một lối...

Đấu tranh cho một thế giới hòa bình – Mác-két – Cảm nghĩ sau khi đọc bài: Đấu tranh cho một thế giới hoà bình..

Phân tích bài thơ Viếng lăng Bác của Viễn Phương ( bài 2): Bài thơ diễn tả niềm kính...

Viếng Lăng Bác – Viễn Phương – Phân tích bài thơ Viếng lăng Bác của Viễn Phương ( bài 2).. Bài thơ diễn tả niềm

Soạn bài Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) SBT Ngữ Văn 9 tập 2: Giải câu 1, 2,...

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 64 SBT Ngữ Văn 9 tập 2. Bài tập 1, trang 97 – 98, SGK.. Soạn bài

Soạn bài Chuyện người con gái Nam Xương trang 43 Văn 9 – Ngữ văn lớp 9

Chuyện người con gái nam xương – Nguyễn Dữ – Soạn bài Chuyện người con gái Nam Xương trang 43 SGK Văn 9. 2. Nhân

Thuyết minh về cá lòng tong nấu đọt cóc: Khi mùa nước nổi bắt đầu dâng ớ các tỉnh...

Văn thuyết minh lớp 9 – Thuyết minh về cá lòng tong nấu đọt cóc.. Khi mùa nước nổi bắt đầu dâng ớ các tỉnh

Suy nghĩ của em về việc gian lận trong thi cử hiện nay, Môi trường học đường của chúng...

Văn nghị luận lớp 9 – Suy nghĩ của em về việc gian lận trong thi cử hiện nay. Môi trường học đường của chúng

Kể về một người đáng kính, đáng yêu : Người thầy giáo cũ của bố em: Cụ là thầy...

Văn tự sự lớp 9 – Kể về một người đáng kính, đáng yêu : Người thầy giáo cũ của bố em.. Cụ là thầy

Hãy bình luận nội dung bài thơ Nói với con của Y Phương (Bài 10), Nội dung bài thơ...

Nói với con – Y Phương – Hãy bình luận nội dung bài thơ Nói với con của Y Phương (Bài 10). Nội dung bài

Luyện tập

Luyện tập bài Sự phát triển của từ vựng trang 56 SGK Văn 9, 5. Từ mặt trời trong câu thơ thứ hai sử...
Sự phát triển của từ vựng - Luyện tập bài Sự phát triển của từ vựng trang 56 SGK Văn 9. 5. Từ mặt...
Soạn bài Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang trang 127 Văn 9 – Văn 9
Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang - Đi-phô - Soạn bài Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang trang 127 SGK Văn 9. 4. Tuy cuộc sống cam go...
Language Focus – Unit 7 trang 63 SGK Tiếng Anh lớp 9, Complete the sentences. Use the correct connectives. a) Mrs. Quyen bought co...
Unit 7. Saving Energy - Tiết kiệm năng lượng - Language Focus - Unit 7 trang 63 SGK Tiếng Anh lớp 9. Complete the...