Trang chủ Lớp 9 Ngữ văn lớp 9 Luyện tập Cách làm bài nghị luận về nhân vật văn học...

Luyện tập Cách làm bài nghị luận về nhân vật văn học trang 64 SGK Văn 9, Viêt phần mở bài cho đế bài: “Suy nghĩ của em về nhân vật lão...

Cách làm bài nghị luận về nhân vật văn học – Luyện tập Cách làm bài nghị luận về nhân vật văn học trang 64 SGK Văn 9 . Viêt phần mở bài cho đế bài: “Suy nghĩ của em về nhân vật lão Hạc trong truyện ngắn Lão Hạc của Nam Cao”

Viêt phần mở bài cho đế bài: “Suy nghĩ của em về nhân vật lão Hạc trong truyện ngắn Lão Hạc của Nam Cao”

Để viết phần Mở bài cần lưu ý yêu cầu của phần này giới thiệu tác phẩm tùy theo yêu cầu cụ thể của đề bài, và nêu ý kiến đánh giá sơ bộ của mình.

Gợi ý: Giới thiệu Lão Hạc, truyện ngắn của Nam Cao nổi bật nhân vật lão Hạc với các phẩm chất: thương con, sống hiền lành, lương thiện, chết trong sạch…

Quảng cáo