Trang chủ Lớp 9 Ngữ văn lớp 9 Soạn bài Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) trang 97 SGK...

Soạn bài Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) trang 97 SGK Văn 9 – Văn 9...

Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) bài 26 – Soạn bài Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) trang 97 SGK Văn 9. 5. Đối với (a): Không. Vì bé Thu chưa có dịp giao tiếp rộng rãi ra bên ngoài địa phương của mình.

1.

Đoạn trích (a)

Đoan trích (b)

Đoan trích (c)

Địaphưong

Toàn dân

Địa phương

Toàn dân

Địa phương

Toàn dân

Theo

Seo

Me

Lui cui

Lúi húi

Lặp bặp

Lắp bắp

Kêu

Goi

Nhắm

Quảng cáo

Cho là

Ba

Bố, cha

Đâm

Trờ thành

Đũa bếp

Đũa cả

(nói)

trổng

(nói) trống không

Vào

 

2. a) kêu: từ toàn dân; có thể thay bằng nói to.

b) kêu: từ địa phương; tương đương từ toàn dân gọi. 

3. Các từ địa phương trong hựũ câu đố là:

–     trái: quả

–     chi: gì

–     kêu: gọi

–     trống hổng trống hảng: trống rỗng trống rễnh

4. GV tổ chức HS thực hiện bài tập này theo hướng dẫn.

5. Đối với (a): Không. Vì bé Thu chưa có dịp giao tiếp rộng rãi ra bên ngoài địa phương của mình.

Đối với (b): Trong lời kể tác giả vẫn dùng một số từ ngữ địa phương dễ hiểu để nêu sắc thái của vùng đất nơi việc được kể diễn ra. Tuy nhiên tác giả có chủ định không dùng quá nhiều từ ngữ địa phương để khỏi gây khó hiểu cho người đọc không phải là người địa phương đó.

Quảng cáo