Trang chủ Lớp 9 Ngữ văn lớp 9 Soạn bài Khởi ngữ trang 7 Văn 9 – Ngữ văn lớp...

Soạn bài Khởi ngữ trang 7 Văn 9 – Ngữ văn lớp 9...

Khởi ngữ – Soạn bài Khởi ngữ trang 7 SGK Văn 9. Phân biệt các từ ngữ in đậm với chủ ngữ trong những câu sau về vị trí trong câu và quan hệ với vị ngữ.

ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÒ CỦA KHỞI NGỮ TRONG CÂU

Quảng cáo

Phân biệt các từ ngữ in đậm với chủ ngữ trong những câu sau về vị trí trong câu và quan hệ với vị ngữ.

(a) Chủ ngữ trong câu cuối (oòn anh, anh không ghìm nổi xúc động) là từ anh thứ hai (không phải từ anh thứ nhất).

(b)   Giàu, tôi củng giàu rồi. Chủ ngữ của câu này là từ tôi.

(c) Về các thể văn trong lĩnh vực văn nghệ, chúng ta có thè tin ỏ tièng ta, không sợ nó thiếu giàu và đẹp […). Chủ ngữ câu này là chúng ta

Quảng cáo