Trang chủ Lớp 9 Ngữ văn lớp 9 Soạn bài Miêu tả trong văn bản tự sự trang 91 SGK...

Soạn bài Miêu tả trong văn bản tự sự trang 91 SGK Văn 9 – Ngữ văn lớp 9...

Miêu tả trong văn bản tự sự – Soạn bài Miêu tả trong văn bản tự sự trang 91 SGK Văn 9. 2. Đoạn văn kể chuyện vua Quang Trung đánh đồn Ngọc Hồi. Các em đọc đoạn văn, sau đó suy nghĩ và lần lượt trả lời các câu hỏi:

1. Đọc đoạn trích.

2. Đoạn văn kể chuyện vua Quang Trung đánh đồn Ngọc Hồi. Các em đọc đoạn văn, sau đó suy nghĩ và lần lượt trả lời các câu hỏi:

a)   Đoạn trích kể về việc gì?

Quảng cáo

b)   Sự việc ấy đã diễn ra như thê nào?

–     SGK nêu lên ý kiến của một HS kể ra các sự việc chính của đoạ văn đó và nêu vấn đề, yêu cầu HS lí giải bằng cách so sánh giữa đoạn văn chỉ nêu các sự việc chính với đoạn văn của các tác giả Ngô gia văn phái.

–     Các sự việc chính bạn nêu đã đầy đủ.

–     Khi nối các sự việc ấy thành một đoạn văn, ta thấy nếu chỉ kể lại sự việc diễn ra như thế thì câu chuyện không sinh động.

–     Vì ở đây chỉ đơn giản kể lại các sự việc, tức là chỉ mới trả lời câu hỏi việc gì, chứ chưa trả lời được câu hỏi việc đó diễn ra như thế nào

–      So sánh các sự việc chính mà bạn đã nêu với đoạn trích trong nguyên bản để có thể rút ra nhận xét: nhờ có miêu tả bằng các chi tiết mới thấy được sự việc diễn ra như thế nào, nhờ yếu tố miêu tả mà trận đánh được tái hiện lại một cách sinh động.

Quảng cáo