Trang chủ Lớp 9 Ngữ văn lớp 9 Soạn bài Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn...

Soạn bài Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh trang 12 SGK Văn 9 – Văn 9...

Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh – Soạn bài Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh trang 12 SGK Văn 9. Tác giả đã sử dụng các biện pháp tưởng tượng, liên tưởng để giới thiệu sự kì lạ của Hạ Long qua các đặc điểm sau:

TÌM HIỂU VIỆC SỬ DỤNG MỘT sô BIỆN PHÁP NGHỆ THUẬT TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH

1. Đặc điểm chủ yếu của văn bản thuyết minh là tri thức khách quan, phổ thông. Các phương pháp thuyết minh là phương pháp định nghĩa, phân loại, nêu ví dụ, liệt kê, số liệu, so sánh…

2. Văn bản thuyết minh có sử dụng một số biện pháp nghệ thuật.

Quảng cáo

Ta có thể nêu câu hỏi: Đôi với vấn đề Sự kì lạ của Hạ Long là vô tận được tác giả thuyết minh bằng cách nào? Ví dụ, nếu như chỉ dùng phương pháp liệt kê: Hạ Long có nhiều nước, nhiều đảo, nhiều hang động lạ lùng thì đã nêu được “sự kì lạ” của Hạ Long chưa? Tác giả hiểu sự “kì lạ” này là gì? Hãy gạch dưới câu văn nêu khái quát sự kì lạ của Hạ Long. (Đó là câu: “Chính Nước… có tâm hồn.”)

–     Tác giả đã sử dụng các biện pháp tưởng tượng, liên tưởng để giới thiệu sự kì lạ của Hạ Long qua các đặc điểm sau:

a)   Nước tạo nên sự di chuyển và khả năng di chuyến theo mọi cách tạo nên sự thú vị của cảnh sắc.

b)   Tùy theo góc độ và tốc độ di chuyến của du khách, tùy theo cả hướng ánh sáng rọi vào các đảo đá, mà thiên nhiên tạo nên thế giới: sống động, biến hóa lạ lùng…

–     Sau mỗi đối thay góc độ quan sát, tốc độ di chuyển, ánh sáng phản chiếu… là sự miêu tả những biến đổi của hình ảnh đảo đá, biên chúng từ những vật vô tri thành vật sống động, có hồn.

Quảng cáo