Trang chủ Lớp 9 Ngữ văn lớp 9 Soạn bài Tổng kết về ngữ pháp trang 130 SGK Văn 9...

Soạn bài Tổng kết về ngữ pháp trang 130 SGK Văn 9 – Ngữ văn lớp 9...

Tổng kết về ngữ pháp – Soạn bài Tổng kết về ngữ pháp trang 130 SGK Văn 9. 1. Tìm phần trung tâm của các cụm danh từ (phần trung tâm được in đậm).

A. TỪ LOẠI

I. DANH TỪ, ĐỘNG TỪ, TÍNH TỪ

1. Các danh từ: lần (a), lãng (b), làng (c) ; Các động từ: cíọc.(a), nghĩ ngợi (b), phục dịch, đập (c); Các tính từ: hay (a), đột ngột (d), phải, sung sướng (e).

2. Gợi ý: Từ kết qưả BT1, HS tự thêm.

–     Các từ nhóm (b) là các phó từ có thể kết hợp với các động từ.

Ví dụ: hãy đọc, hãy đập…

–     Các từ nhóm (c) là các phó từ có thể kết hợp với các tính từ.

Ví dụ: rất hay, rất dột ngột…

3. Gợi ý: Trên cơ sở kết quả BT1 và 2, HS tự phát biểu.

Ví dụ: Danh từ có thể đứng sau các từ những, các, một.

4. Bảng tổng kết về khả năng kết hợp của các danh từ, động từ, tính từ.

Ý nghĩa khái quát của từ loại

Khả năng kết hợp

Kết hợp vế phía trước

Từ loại

Kết hợp về phía sau

Chỉ sự vật (người, vật, hiện tượng, khái niệm)

những, các, một, hai, ba, nhiều…

danh từ

này, nọ, kia, ấy… các từ chỉ đặc điểm, tính chất mà danh từ biểu thi

Chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật

hãy, dừng, không, chưa, đã, vừa, sẽ, đang, củng, vẫn…

động từ

được, ngay, các từ ngữ bổ sung chi tiết về đốì tượng, hướng, địa điểm, thời gian

Chỉ đặc điểm, tính chât của sự vật, của hoạt động, của trạng thái

rất, hơi, quá, lắm, cực kì, vẫn, còn, dang…

tính từ

quá, lắm, cực kì… các từ ngữ chỉ sự so sánh, phạm vi…

 5. a) tròn: vốn là tính từ, ớ đây được dùng như động từ (chí hoạt động).

bj Lí tưởng: vốn là danh từ, ớ đây được dùng như tính từ.

b)  băn khoăn: vốn là tính từ, ớ đây được dùng như danh từ (kết hợp với những)

II. CÁC LOẠI TỪ KHÁC

1. Bảng tổng kết các từ loại khác

Số từ

Đại từ

Lượng từ

Chỉ từ

Phó từ

Quảng cáo

Quan hê từ

Trợ từ

Tình thái từ

Thán từ

ba

tôi

những

ấy

đã

chỉ

hà,

trời ơi

năm

bao nhiêu

đảu

mới

của

cả

bao giờ

đã

nhưng

ngay

bấy giờ

đang

như

chỉ

 2. Các từ chuyên dùng để cấu tạo nghi vấn: à, ư, hử, hở, hả… Đó là các tình thái từ.

B. CỤM TỪ

1. Tìm phần trung tâm của các cụm danh từ (phần trung tâm được in đậm).

a)  tất cả những ảnh hưởng quốc tể dó (dấu hiệu: những – lượng từ); một nhãn cách rất Việt Nam (dấu hiệu: một – lượng từ); một lối sống rất binh dị, rất Việt Nam, rất phương Đông… (dâu hiệu: một – lượng từ)

b)  những ngày khởi nghĩa dồn dập ở làng (dấu hiệu: những- lượng từ).

c)  tiếng cười nói xôn xao của dám người mới tản cư lên ấy (dâu hiệu: có thể thêm những vào trước).

2. Tìm phần trung tâm cũa các cụm động từ (phần trung tâm được in đậm).

a)    dã đến gần anh (dấu hiệu: đà – phó từ); sẽ chạy xô vào lòng anh (dấu hiệu: sẽ – phó từ); sẽ ôm chặt Lấy cổ anh (dấu hiệu: sẽ – phó từ).

b)    vừa lên cải chính (dấu hiệu: vừa – phó từ).

3. Tìm phần trung tâm và phần phụ cùa các cụm từ (phần trung tâm được tin đậm).

a)  rất Việt Nam: rát bình dl, rất Việt Nam, rât phương Đông, rát mới, rất hiện đại.

b)  sẽ không êm ả.

c) phức tạp hơn; củng phong phú và sâu sắc hơn.

Quảng cáo