Trang chủ Lớp 9 SBT GDCD lớp 9 Em hãy nêu những biểu hiện chí công vô tư của anh...

Em hãy nêu những biểu hiện chí công vô tư của anh Hồ Công Dũng? Em hãy nêu những biểu hiện chí công vô tư của anh Hồ...

Em hãy nêu những biểu hiện chí công vô tư của anh Hồ Công Dũng?. Em hãy nêu những biểu hiện chí công vô tư của anh Hồ Công Dũng? – Bài 1: Chí công vô tư

Em hãy nêu những biểu hiện chí công vô tư của anh Hồ Công Dũng?

Quảng cáo
Đang tải...

Anh Hồ Công Dũng là  đội phó Đội Thanh khoản hợp đồng trực thuộc Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, anh Hồ Công Dũng luôn nêu cao trách nhiệm, phân tích rõ các tình huống và phân công nhiệm vụ hợp lí cho các đồng chí trong đội để cùng giải quyết các công việc. Đức tính chí công vô tư của anh được thể hiện:

+Anh đã viết ra quy trình thanh khoản hồ sơ một cách cụ thể dựa trên những văn bản quy định chung, nêu rõ từng bước từ lúc tiếp nhận, giải quyết cho đến lúc kết số liệu.

+ Để tránh tình trạng lãng phí nguồn nhân lực trong Đội, anh đã phân đều hồ sơ khi các doanh nghiệp đến nộp hồ sơ thanh khoản cho từng công chức.

+ Anh yêu cầu cán bộ, công chức phải xác nhận thanh khoản phải rõ ràng hơn với từng bộ hồ sơ để tránh sơ hở trong hồ sơ thanh khoản, tạo sự chặt chẽ đúng quy định.