Quảng cáo
Hành vi của T. là vi phạm pháp luật gì và T. đã phải chịu trách nhiệm pháp lí gì ? Hình thức xử...
Hành vi của T. là vi phạm pháp luật gì và T. đã phải chịu trách nhiệm pháp lí gì ? Hình thức xử phạt áp dụng đối với T. thuộc quy định nào của Bộ luật Hình sự ?
Hai ông chủ cơ sở may đã có những vi phạm pháp luật như thế nào ? Hai ông chủ cơ sở may đã...
Hai ông chủ cơ sở may đã có những vi phạm pháp luật như thế nào ?

Luyện tập

Bài 6 trang 134 SGK Toán 9 tập 2, Một hình chữ nhật cắt đường tròn như hình 121 biết AB = 4, BC...
Một hình chữ nhật cắt đường tròn như hình 121 biết AB = 4, BC = 5, DE = 3 (với cùng đơn vị...
Soạn bài Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí trang 34 SGK Văn 9 – Ngữ văn lớp 9
Nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí - Soạn bài Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí trang...
Tưởng tượng cảnh Lão Hạc bán Chó. Hãy kể lại, Trong cuộc đời của tôi, tôi đã chứng kiến đk biết bao câu chiện...
Văn tự sự lớp 9 - Tưởng tượng cảnh Lão Hạc bán Chó. Hãy kể lại. Trong cuộc đời của tôi, tôi đã chứng...
Bài 31.5, 31.6, 31.7, 31.8 trang 69, 70 Sách bài tập Lý 9: 31.5 Cách nào dưới đây có thể tạo ra dòng điện...
31.5 Cách nào dưới đây có thể tạo ra dòng điện cảm ứng trong một cuộn dây dẫn kín?. Bài 31.5, 31.6, 31.7, 31.8...
Dựa vào bảng 21.1, hãy so sánh năng suất lúa của Đồng bằng sông Hồng với Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước...
Vùng Đồng bằng sông Hồng (tiếp theo) - Dựa vào bảng 21.1, hãy so sánh năng suất lúa của Đồng bằng sông Hồng với...