Hành vi của T. là vi phạm pháp luật gì và T. đã phải chịu trách nhiệm pháp lí gì ? Hình thức xử...
Hành vi của T. là vi phạm pháp luật gì và T. đã phải chịu trách nhiệm pháp lí gì ? Hình thức xử phạt áp dụng đối với T. thuộc quy định nào của Bộ luật Hình sự ?
Hai ông chủ cơ sở may đã có những vi phạm pháp luật như thế nào ? Hai ông chủ cơ sở may đã...
Hai ông chủ cơ sở may đã có những vi phạm pháp luật như thế nào ?

Luyện tập

Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954-1975): Bài 30. Hoàn thành giải phóng miền...
Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954-1975): Bài 30. Hoàn thành giải phóng miền...
Câu 1 phần bài tập SGK trang 83 VBT hóa 9: khí O2 ;
Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 83 Vở bài tập hoá 9. Bài 28: Các oxit của cacbon ...
Bài 33 trang 19 sgk Toán 9 – tập 1, Bài 33. Giải phương trình
Bài 33. Giải phương trình. Bài 33 trang 19 sgk Toán 9 - tập 1 - Bài 4. Liên hệ giữa phép chia và...
Câu hỏi 1, 2 trang 117 SGK Sinh học 9, 1.Hãy giaỉ thích sơ đồ: ADN (gen) -> mARN -> Protein -> Tính trạng 2....
Bài 40: Ôn tập phần di truyền và biến dị - Câu hỏi 1, 2 trang 117 SGK Sinh học 9. 1.Hãy giaỉ thích...
Kể về một người láng giềng quý hoá: Đối với bà ngoại em, bác Lý như người nhà. Bác giúp đỡ bà em từ...
Văn tự sự lớp 9 - Kể về một người láng giềng quý hoá.. Đối với bà ngoại em, bác Lý như người nhà....