Quảng cáo


Hành vi của T. là vi phạm pháp luật gì và T. đã phải chịu trách nhiệm pháp lí gì ? Hình thức xử...
Hành vi của T. là vi phạm pháp luật gì và T. đã phải chịu trách nhiệm pháp lí gì ? Hình thức xử phạt áp dụng đối với T. thuộc quy định nào của Bộ luật Hình sự ?
Hai ông chủ cơ sở may đã có những vi phạm pháp luật như thế nào ? Hai ông chủ cơ sở may đã...
Hai ông chủ cơ sở may đã có những vi phạm pháp luật như thế nào ?

Luyện tập

Câu 46 trang 107 SBT Toán 9 Tập 2: Hãy tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp và bán kính r của
Hãy tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp và bán kính r của đường tròn nội tiếp đa giác đều đó.. Câu...
Bài 4 trang 71 Sách bài tập GDCD 9: Điều 12 Luật nghĩa vụ quân sự: Công dân nam giới đủ 18 tuổi được...
Điều 12 Luật nghĩa vụ quân sự: Công dân nam giới đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ, lứa tuổi gọi nhập ngũ từ...
Bình giảng cảnh Thúy Kiều báo ân báo oán trong Truyện Kiều của thi hào Nguyễn Du: Trong Truyện Kiều, cảnh báo ân báo...
Kiều báo ân báo oán (trích Truyện Kiều - Nguyễn Du) - Bình giảng cảnh Thúy Kiều báo ân báo oán trong Truyện Kiều...
Câu 22 trang 53 SBT Toán 9 tập 2: Giải phương trình bằng đồ thị.
Giải phương trình bằng đồ thị.. Câu 22 trang 53 Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2 - Bài 4: Công thức nghiệm...
Bài 10 trang 30 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1: Rút gọn
Bài tập – Chủ đề 2: Biến đổi căn thức - Bài 10 trang 30 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1....