Quảng cáo


Hành vi của T. là vi phạm pháp luật gì và T. đã phải chịu trách nhiệm pháp lí gì ? Hình thức xử...
Hành vi của T. là vi phạm pháp luật gì và T. đã phải chịu trách nhiệm pháp lí gì ? Hình thức xử phạt áp dụng đối với T. thuộc quy định nào của Bộ luật Hình sự ?
Hai ông chủ cơ sở may đã có những vi phạm pháp luật như thế nào ? Hai ông chủ cơ sở may đã...
Hai ông chủ cơ sở may đã có những vi phạm pháp luật như thế nào ?

Luyện tập

Bài 1 trang 91 sgk Hóa 9, Bài 1. Hãy lấy thí dụ chứng tỏ rằng
Axit cacbonic và muối cacbonat - Bài 1 trang 91 sgk hoá học 9. Bài 1. Hãy lấy thí dụ chứng tỏ rằng ...
Hoạt động 7 trang 25 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2: Ta biết được:
Hoạt động 7 trang 25 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2. Vật ở trong khoảng tiêu cự cho ảnh...
Bài 2 trang 124 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1: Đoạn dây AB có dòng điện chạy qua đặt trong...
Bài 2 trang 124 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1. c) Đường sức từ có phương vuông góc với mặt...
Hãy trình bày ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam: Bài 18. Đảng Cộng sản Việt Nam ra...
Hãy trình bày ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam: Bài 18. Đảng Cộng sản Việt Nam ra...
Cảm nhận của em về đoạn văn Vào phủ chúa Trịnh trích trong Thượng kinh kí sự của Lãn Ông Lê Hữu Trác: Cách...
- Cảm nhận của em về đoạn văn Vào phủ chúa Trịnh trích trong Thượng kinh kí sự của Lãn Ông Lê Hữu...