Trang chủ Lớp 9 SBT GDCD lớp 9 Theo em, bác sĩ Nguyễn Tri Thức là người như thế nào...

Theo em, bác sĩ Nguyễn Tri Thức là người như thế nào ? Bác sĩ Nguyễn Tri Thức không chỉ là một bác sĩ giỏi về chuyên...

Chia sẻ
Bác sĩ Nguyễn Tri Thức không chỉ là một bác sĩ giỏi về chuyên môn, anh còn là một bác sĩ hoạt động tình nguyện năng nổ.. Theo em, bác sĩ Nguyễn Tri Thức là người như thế nào ? – Bài 18: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật

Theo em, bác sĩ Nguyễn Tri Thức là người như thế nào ?

Trả lời 

Quảng cáo

Bác sĩ Nguyễn Tri Thức không chỉ là một bác sĩ giỏi về chuyên môn, anh còn là một bác sĩ hoạt động tình nguyện năng nổ, luôn đi đầu trong mọi hoạt động từ thiện của Bệnh viện Chợ Ray. Anh là một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quốc năm 2007.Chia sẻ